سوپر میوه پیچک

اکنون تعطیل است

غیاث آباد روبروی معاونت درمان جنب کوچه ی 11 قبل از بازار مبلگیلاس
60,000 تومان
سیب گلاب
30,000 تومان
آلو طلایی
30,000 تومان
آلبالو
30,000 تومان
انگور شاهرودی
25,000 تومان
لیمو ترش سنگی
40,000 تومان
هندوانه
6,000 تومان
طالبی
10,000 تومان
انبه
60,000 تومان

ریحون بسته ای
2,000 تومان
نعناع بسته ای
2,000 تومان
جعفری بسته ای
2,000 تومان
تربچه بسته ای
2,000 تومان
شاهی بسته ای
2,000 تومان
سبزی آش پاک شده نیم کیلو
20,000 تومان
سبزی کوکو پاک شده
20,000 تومان
سبزی خوردن پاک شده
20,000 تومان