فروشگاه خشکبار و خواربار رحمانی


( خرید بالای 1,000,000 تومان هزینه ارسال رایگان )
عرضه مستقیم محصولات کشاورزی ، آجیل ، خشکبار و حبوبات با کیفیت ایرانی

چهارراه بازار خیابان مولوی مقابل عکاسی زیباگردو خارجی کاغذی با مغز روغنی و درجه یک - 500 گرم
500 گرم - پوست نازک و روغنی
90,000 تومان
گردو خارجی کاغذی با مغز روغنی و درجه یک - 1000 گرم
1000 گرم - پوست نازک و روغنی
180,000 تومان
گردو خارجی کاغذی با مغز روغنی و درجه یک - 2000 گرم
2000 گرم - پوست نازک و روغنی
360,000 تومان
بادام سنگی قزوین با مغز درشت و شیرین - 500 گرم
500 گرم - شیرین و خوش مزه
45,000 تومان
بادام سنگی قزوین با مغز درشت و شیرین - 1000 گرم
1000 گرم - شیرین و خوش مزه
90,000 تومان
بادام سنگی قزوین با مغز درشت و شیرین - 2000 گرم
2000 گرم - شیرین و خوش مزه
180,000 تومان
بادام سنگی تلخ محصول قزوین - 500 گرم
500 گرم- بادام تلخ برای مصارف دارویی، درمانی و بهداشتی
25,000 تومان
بادام سنگی تلخ محصول قزوین - 1000 گرم
1000 گرم - بادام تلخ برای مصارف دارویی، درمانی و بهداشتی
50,000 تومان
بادام سنگی تلخ محصول قزوین - 2000 گرم
2000 گرم - بادام تلخ برای مصارف دارویی، درمانی و بهداشتی
100,000 تومان
مغز گردو ایرانی درجه یک روغنی - 500 گرم
500 گرم - محصول الموت قزوین
175,000 تومان
مغز گردو ایرانی درجه یک روغنی - 1000 گرم
1000 گرم - محصول الموت قزوین
350,000 تومان
مغز گردو ایرانی درجه یک روغنی - 2000 گرم
2000 گرم - محصول الموت قزوین
700,000 تومان

عدس خوش پخت محصول کوهین قزوین - 500 گرم
500 گرم - خوش پخت و خوش طعم
36,000 تومان
عدس خوش پخت محصول کوهین قزوین - 1000 گرم
1000 گرم - خوش پخت و خوش طعم
72,000 تومان
عدس خوش پخت محصول کوهین قزوین - 2000 گرم
2000 گرم - خوش پخت و خوش طعم
144,000 تومان
لپه آذرشهر خوش پخت محصول با کیفیت - 500 گرم
500 گرم - زود پز و خوش طعم
30,000 تومان
لپه آذرشهر خوش پخت محصول با کیفیت - 1000 گرم
1000 گرم - زود پز و خوش طعم
60,000 تومان
لپه آذرشهر خوش پخت محصول با کیفیت - 2000 گرم
2000 گرم - زود پز و خوش طعم
120,000 تومان
لوبیا سفید ایرانی باکیفیت و پخت عالی - 500 گرم
500 گرم
27,000 تومان
لوبیا سفید ایرانی باکیفیت و پخت عالی - 1000 گرم
1000 گرم
54,000 تومان
لوبیا سفید ایرانی باکیفیت و پخت عالی - 2000 گرم
2000 گرم
108,000 تومان
نخود کرمانشاه با کیفیت و پخت عالی - 500 گرم
500 گرم
27,000 تومان
نخود کرمانشاه با کیفیت و پخت عالی - 1000 گرم
1000 گرم
54,000 تومان
نخود کرمانشاه با کیفیت و پخت عالی - 2000 گرم
2000 گرم
108,000 تومان
لوبیا کشاورزی خوشپخت محصول زنجان - 500 گرم
500 گرم
30,000 تومان
لوبیا کشاورزی خوشپخت محصول زنجان - 1000 گرم
1000 گرم
60,000 تومان
لوبیا کشاورزی خوشپخت محصول زنجان - 2000 گرم
2000 گرم
120,000 تومان
لوبیا قرمز ایرانی خوش پخت محصول زنجان - 500 گرم
500 گرم - درجه یک و خوش طعم
30,000 تومان
لوبیا قرمز ایرانی خوش پخت محصول زنجان - 1000 گرم
1000 گرم - درجه یک و خوش طعم
60,000 تومان
لوبیا قرمز ایرانی خوش پخت محصول زنجان - 2000 گرم
2000 گرم - درجه یک و خوش طعم
120,000 تومان

آلو بخارا طلایی محصول آذربایجان شرقی - 500 گرم
500 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی
36,000 تومان
آلو بخارا طلایی محصول آذربایجان شرقی - 1000 گرم
1000 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی
72,000 تومان
آلو بخارا طلایی محصول آذربایجان شرقی - 2000 گرم
2000 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی
144,000 تومان
آلو سیاه تازه با کیفیت آذربایجان شرقی - 500 گرم
1000 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی و لواشک
36,000 تومان
آلو سیاه تازه با کیفیت آذربایجان شرقی - 1000 گرم
1000 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی و لواشک
72,000 تومان
آلو سیاه تازه با کیفیت آذربایجان شرقی - 2000 گرم
2000 گرم - مخصوص خورشت و پذیرایی و لواشک
144,000 تومان
برگ زردآلو خشک آذربایجان شرقی - 500 گرم
500 گرم
70,000 تومان
برگ زردآلو خشک آذربایجان شرقی - 1000 گرم
1000 گرم
140,000 تومان
برگ زردآلو خشک آذربایجان شرقی - 2000 گرم
2000 گرم
280,000 تومان
آلوچه جنگلی ترش الموت قزوین - 500 گرم
500 گرم
27,000 تومان
آلوچه جنگلی ترش الموت قزوین - 1000 گرم
1000 گرم
54,000 تومان
آلوچه جنگلی ترش الموت قزوین - 2000 گرم
2000 گرم
108,000 تومان
آلو طلایی درجه یک آذربایجان شرقی - 500 گرم
500 گرم
36,000 تومان
آلو طلایی درجه یک آذربایجان شرقی - 1000 گرم
1000 گرم
72,000 تومان
آلو طلایی درجه یک آذربایجان شرقی - 2000 گرم
2000 گرم
144,000 تومان

گیاه آویشن کوهی خشک الموت قزوین - 200 گرم
200 گرم
22,000 تومان
گیاه آویشن کوهی خشک الموت قزوین - 400 گرم
400 گرم
44,000 تومان
گیاه آویشن کوهی خشک الموت قزوین - 600 گرم
600 گرم
66,000 تومان
گیاه پونه کوهی خشک الموت قزوین - 200 گرم
200 گرم
22,000 تومان
گیاه پونه کوهی خشک الموت قزوین - 400 گرم
400 گرم
44,000 تومان
گیاه پونه کوهی خشک الموت قزوین - 600 گرم
600 گرم
66,000 تومان
گیاه چای کوهی خشک الموت قزوین - 200 گرم
200 گرم
22,000 تومان
گیاه چای کوهی خشک الموت قزوین - 400 گرم
400 گرم
44,000 تومان
گیاه چای کوهی خشک الموت قزوین - 600 گرم
600 گرم
66,000 تومان

لیمو عمانی درجه یک محصول جهرم فارس - 500 گرم
500 گرم، بدون تلخی و اعلاء
65,000 تومان
لیمو عمانی درجه یک محصول جهرم فارس - 1000 گرم
1000 گرم، بدون تلخی و اعلاء
130,000 تومان
لیمو عمانی درجه یک محصول جهرم فارس - 2000 گرم
2000 گرم، بدون تلخی و اعلاء
260,000 تومان