آشکده گندم

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
13:00تا20:00

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک بلوار نخبگان خ مصیب مرادی نرسیده به کوچه احسان رو به روی آسانسور آریا تلفن تماس 33645793دیماج
40,000 تومان
38,000 تومان
آش امام 3 نفره
90,000 تومان
85,500 تومان
سالاد ماکارونی
40,000 تومان
38,000 تومان
آش رشته 4 نفره
120,000 تومان
114,000 تومان
شله زرد تک نفره
25,000 تومان
23,750 تومان
ناموجود
فرنی تک نفره
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
ترشی هفت بیجار
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
حلوا
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود

آش رشته 1 نفره
30,000 تومان
28,500 تومان
ناموجود
آش رشته 2 نفره
60,000 تومان
57,000 تومان
آش رشته 3 نفره
90,000 تومان
85,500 تومان
آش رشته 4 نفره
120,000 تومان
114,000 تومان
آش امام 1 نفره
30,000 تومان
28,500 تومان
ناموجود
آش امام 2 نفره
60,000 تومان
57,000 تومان
ناموجود
آش امام 3 نفره
90,000 تومان
85,500 تومان
آش امام 4 نفره
120,000 تومان
114,000 تومان
سوپ جو 1 نفره
25,000 تومان
23,750 تومان
سوپ جو 2 نفره
50,000 تومان
47,500 تومان
سوپ جو 3 نفره
75,000 تومان
71,250 تومان
سوپ جو 4 نفره
100,000 تومان
95,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 1 نفره
25,000 تومان
23,750 تومان
سوپ شیر و قارچ 2 نفره
50,000 تومان
47,500 تومان
سوپ شیر و قارچ 3 نفره
75,000 تومان
71,250 تومان
سوپ شیر و قارچ 4 نفره
100,000 تومان
95,000 تومان
سالاد ماکارونی
40,000 تومان
38,000 تومان
دیماج
40,000 تومان
38,000 تومان
سالاد الویه
40,000 تومان
38,000 تومان
کشک بادمجون تک نفره
40,000 تومان
38,000 تومان
کشک بادمجون دو نفره
80,000 تومان
76,000 تومان
کشک بادمجون یک کیلو
150,000 تومان
142,500 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
40,000 تومان
38,000 تومان
میرزاقاسمی دو نفره
80,000 تومان
76,000 تومان
میرزاقاسمی کیلویی
150,000 تومان
142,500 تومان

نوشابه قوطی کوکا
13,000 تومان
12,350 تومان
نوشابه قوطی فانتا
13,000 تومان
12,350 تومان
لیموناد شیشه ای
13,000 تومان
12,350 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,750 تومان
دوغ کوزه ای
12,000 تومان
11,400 تومان