آشکده گندم

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
15:00تا23:00

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک بلوار نخبگان خ مصیب مرادی نرسیده به کوچه احسان رو به روی آسانسور آریافرنی تک نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
شله زرد تک نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
سوپ جو 2 نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
سوپ جو 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
آش دوغ 1 نفره (ویژه گندم)
20,000 تومان
18,000 تومان
آش دوغ 3 نفره (ویژه گندم)
60,000 تومان
54,000 تومان
آش دوغ 2نفره (ویژه گندم)
40,000 تومان
36,000 تومان
آش دوغ 4 نفره (ویژه گندم)
80,000 تومان
72,000 تومان
سوپ جو 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
سوپ جو 2 نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
سوپ جو 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
سوپ جو 4 نفره
80,000 تومان
72,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 2 نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
سوپ شیر و قارچ 4 نفره
80,000 تومان
72,000 تومان
سالاد ماکارونی
35,000 تومان
31,500 تومان
سالاد الویه
35,000 تومان
31,500 تومان
دیماج
30,000 تومان
27,000 تومان
کشک بادمجون تکنفره
30,000 تومان
27,000 تومان
کشک بادمجون دونفره
60,000 تومان
54,000 تومان
کشک بادمجون یک کیلو
150,000 تومان
135,000 تومان
میرزاقاسمی تکنفره
30,000 تومان
27,000 تومان
میرزاقاسمی دونفره
60,000 تومان
54,000 تومان
میرزاقاسمی کیلویی
150,000 تومان
135,000 تومان
دلمه برگ مو
شامل۴ عدد
30,000 تومان
27,000 تومان
بادمجون بقچه ای
شامل دو عدد.گوشت چرخ کرده فلفل دلمه قارچ بادمجون سرخ شده
30,000 تومان
27,000 تومان

فرنی تک نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
شله زرد تک نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
حلوا شیره انگور
30,000 تومان
27,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
10,000 تومان
9,000 تومان
نوشابه قوطی میرندا
10,000 تومان
9,000 تومان
نوشابه قوطی سون آپ
10,000 تومان
9,000 تومان
لیموناد شیشه ای
12,000 تومان
10,800 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ کوزه ای
13,000 تومان
11,700 تومان