آشکده گندم

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
13:00تا22:00

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک بلوار نخبگان خ مصیب مرادی نرسیده به کوچه احسان رو به روی آسانسور آریاآش رشته 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
سوپ جو 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
آش شلغم تک نفره
22,000 تومان
19,800 تومان
سالاد ماکارونی
35,000 تومان
31,500 تومان
شله زرد تک نفره
25,000 تومان
22,500 تومان
فرنی تک نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
حلوا
20,000 تومان
18,000 تومان
شیربرنج
20,000 تومان
18,000 تومان
ترشی هفت بیجار
15,000 تومان
13,500 تومان

آش رشته 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
آش رشته 2 نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
آش رشته 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
آش رشته 4 نفره
80,000 تومان
72,000 تومان
آش دوغ 1 نفره (ویژه گندم)
20,000 تومان
18,000 تومان
آش دوغ 2 نفره (ویژه گندم)
40,000 تومان
36,000 تومان
آش دوغ 3 نفره (ویژه گندم)
60,000 تومان
54,000 تومان
آش دوغ 4 نفره (ویژه گندم)
80,000 تومان
72,000 تومان
آش امام 1 نفره
روزهای فرد
20,000 تومان
18,000 تومان
ناموجود
آش امام 2 نفره
روزهای فرد
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
آش امام 3 نفره
روزهای فرد
60,000 تومان
54,000 تومان
ناموجود
آش امام 4 نفره
روزهای فرد
80,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود
سوپ جو 1 نفره
20,000 تومان
18,000 تومان
سوپ جو 2 نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
سوپ جو 3 نفره
60,000 تومان
54,000 تومان
سوپ جو 4 نفره
80,000 تومان
72,000 تومان
سالاد ماکارونی
35,000 تومان
31,500 تومان
سالاد الویه
35,000 تومان
31,500 تومان
دیماج
35,000 تومان
31,500 تومان
کشک بادمجون تک نفره
40,000 تومان
36,000 تومان
کشک بادمجون دو نفره
80,000 تومان
72,000 تومان
کشک بادمجون یک کیلو
150,000 تومان
135,000 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
35,000 تومان
31,500 تومان
میرزاقاسمی دو نفره
70,000 تومان
63,000 تومان
میرزاقاسمی کیلویی
130,000 تومان
117,000 تومان
آش دندونی تک نفره
25,000 تومان
22,500 تومان
آش دندونی دو نفره
50,000 تومان
45,000 تومان
آش دندونی سه نفره
75,000 تومان
67,500 تومان
کوفته تبریزی
شامل یک عدد
35,000 تومان
31,500 تومان
آش شلغم تک نفره
22,000 تومان
19,800 تومان
آش شلغم دونفره
45,000 تومان
40,500 تومان
آش شلغم سه نفره
65,000 تومان
58,500 تومان
آش شلغم چهارنفره
90,000 تومان
81,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
13,000 تومان
11,700 تومان
نوشابه قوطی فانتا
13,000 تومان
11,700 تومان
لیموناد شیشه ای
13,000 تومان
11,700 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ کوزه ای
12,000 تومان
10,800 تومان