لبنیات حاجی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا22:00

سپه پایین تر از مسجد جامع