برگر ذغالی مزه

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین، بلوار مدرس، بلوار وسط، روبروی کوچه نیساریان، جنب آجیل خشکباری 02833364177چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
29,300 تومان
20,510 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
32,300 تومان
22,610 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
15,000 تومان
10,500 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
55,400 تومان
38,780 تومان
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
43,200 تومان
30,240 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
50,900 تومان
35,630 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
40,800 تومان
28,560 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
44,800 تومان
31,360 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,200 تومان
27,440 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,300 تومان
27,510 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
32,300 تومان
22,610 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
32,300 تومان
22,610 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
29,300 تومان
20,510 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
27,300 تومان
19,110 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,700 تومان
27,790 تومان

برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
47,700 تومان
33,390 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
55,400 تومان
38,780 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
53,800 تومان
37,660 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
49,800 تومان
34,860 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
43,200 تومان
30,240 تومان
امریکن برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
43,800 تومان
30,660 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
36,800 تومان
25,760 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
36,800 تومان
25,760 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
33,800 تومان
23,660 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,800 تومان
22,260 تومان

برگر ویژه مزه / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
58,700 تومان
41,090 تومان
هات برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
66,400 تومان
46,480 تومان
دوبل چیز برگر / 180گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
75,800 تومان
53,060 تومان
دوبل برگر / 180 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
67,800 تومان
47,460 تومان
گراند برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
54,200 تومان
37,940 تومان
امریکن برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
54,800 تومان
38,360 تومان
قارچ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
47,800 تومان
33,460 تومان
اگ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
47,800 تومان
33,460 تومان
چیز برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
44,800 تومان
31,360 تومان
همبرگر کلاسیک /180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
40,800 تومان
28,560 تومان

گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل(نان همبرگر)
38,300 تومان
26,810 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، پنیر گودا، سس خردل(نان همبرگر)
27,900 تومان
19,530 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل(نان همبرگر)
25,900 تومان
18,130 تومان

سالاد سزار
کاهو پیچ، نان گروتان، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص سزار، پنیر پارمسان
37,500 تومان
26,250 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
25,000 تومان
17,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
15,000 تومان
10,500 تومان
هوفنبرگ
(موهیتو، لیموناد،لیمو، استوایی، کلاسیک)
6,000 تومان
4,200 تومان
نوشابه قوطی
(پپسی - سون آپ - میراندا - مکس)
5,000 تومان
3,500 تومان
دوغ زالی 500 با سبزیجات معطر
7,000 تومان
4,900 تومان