پگاه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار آیت الله خامنه ای، نرسیده به هتل مرمرسوپ
1,900 تومان
چیز دوبل برگر
9,500 تومان
موهیتو
1,900 تومان
نان سیر
5,700 تومان
پیتزا ویژه پگاه نرمال
گوشت راسته، پپرونی، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
21,850 تومان
پیتزا ویژه پگاه دونفره
گوشت راسته، پپرونی، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
28,500 تومان
مخصوص نرمال
18,810 تومان
پیتزا مخصوص دونفره
25,650 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
16,150 تومان
پیتزا مخلوط دونفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
19,000 تومان
پیتزا ایتالیایی
زبان گوساله، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه
23,750 تومان
پیتزا بیف، فیله نرمال
فیله گوساله، ژامبون فیله، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه
22,800 تومان
پیتزا بیف، فیله دونفره
فیله گوساله، ژامبون فیله، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه
30,400 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
19,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت دو نفره
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
25,650 تومان
پیتزا چیکن، مرغ و قارچ نرمال
فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
19,000 تومان
پیتزا چیکن، مرغ و قارچ دو نفره
فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
25,650 تومان
پیتزا پالرمو نرمال
کالباس پپرونی، پنیر ورقه ای، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه، یک لایه خمیر اضافه
18,050 تومان
پیتزا پالرمو دو نفره
کالباس پپرونی، پنیر ورقه ای، قارچ، پنیر، کنجد، فلفل دلمه، یک لایه خمیر اضافه
23,750 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپرنی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
18,050 تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
کالباس پپرنی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
23,750 تومان
پیتزا مکزیکی تند نرمال
ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، فلفل قرمز، فلفل تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا مکزیکی دو نفره
ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، فلفل قرمز، فلفل تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
25,650 تومان
پیتزا بوقلمون نرمال
19,000 تومان
پیتزا بوقلمون دونفره
25,650 تومان
پیتزا یونانی ویژه نرمال
کالباس وینر، پپرونی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا یونانی ویژه دونفره
کالباس وینر، پپرونی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه
25,650 تومان
پیتزا یونانی نرمال
گوشت چرخ کرده، روغن سیر، بادمجان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
17,100 تومان
پیتزا یونانی دو نفره
گوشت چرخ کرده، روغن سیر، بادمجان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
22,800 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
کالباس پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
18,050 تومان
پیتزا سیسیلی دو نفره
کالباس پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
23,750 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
23,750 تومان
پیتزا زبان دو نفره
زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
31,350 تومان
پیتزا بندری نرمال
سوسیس بندری شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، پیاز
16,150 تومان
پیتزا بندری دو نفره
سوسیس بندری شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه، پیاز
21,850 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ پخته شده، نخود فرنگی، فلفل دلمه، پنیر، گوجه، ذرت، زیتون، پیاز
15,200 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
قارچ پخته شده، نخود فرنگی، فلفل دلمه، پنیر، گوجه، ذرت، زیتون، پیاز
19,950 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
11,400 تومان
پیتزا قارچ و پنیر دو نفره
قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
15,200 تومان
پیتزا پنیر نرمال
پنیر
11,400 تومان
پیتزا پنیر دو نفره
پنیر
15,200 تومان

مرغ کنتاکی 2 تیکه
15,200 تومان
مرغ کنتاکی 4 تیکه
30,400 تومان
مرغ کنتاکی اسپایسی 2 تیکه
15,200 تومان
مرغ کنتاکی اسپایسی 4 تیکه
30,400 تومان
بال سوخاری
13,775 تومان
بال سوخاری اسپایسی
13,775 تومان
فیله استریپس
17,100 تومان
فیله مرغ تنوری
17,100 تومان

بیف استراگانف
فیله گوشت، سس قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
21,850 تومان
چیکن استراگانف
فیله مرغ، سس قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
19,000 تومان
پنه مرغ
پنه، فیله مرغ، قارچ، سس مخصوص
19,000 تومان
پنه فیله
پنه، فیله گوساله، سس قارچ، سس مخصوص
20,900 تومان
پنه زبان
پنه، زبان گوساله، سس قارچ، سس مخصوص
20,900 تومان
لازانیا
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
15,200 تومان
شنیسل مرغ
سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت
16,150 تومان
رولت گوشت
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیرففلفل دلمه
16,150 تومان
ماهی تنوری
ماهی تیلا پیلا، سس مخصوص
14,250 تومان
روست بیف پرسی
19,000 تومان

همبرگر ذغالی
6,650 تومان
همبرگر مخصوص
8,550 تومان
چیز برگر
8,550 تومان
قارچ برگر
7,600 تومان
چیز برگر با قارچ
9,500 تومان
دوبل برگر
10,450 تومان
چیز دوبل برگر
9,500 تومان
چیز دوبل برگر با قارچ
12,350 تومان
رویال برگر مخصوص
11,400 تومان

ساندویچ روست بیف
11,400 تومان
ساندویچ فیله مرغ
7,600 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ
8,550 تومان
ساندویچ زاپاتا
11,400 تومان
ساندویچ زبان
9,500 تومان
ساندویچ مغز
7,600 تومان
ساندویچ مغز و زبان
8,550 تومان
ساندویچ چیز ژامبون با قارچ
7,125 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
5,700 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
5,700 تومان
ساندویچ هات داگ مخصوص پگاه
8,550 تومان
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
7,600 تومان
ساندویچ بندری مخصوص
6,650 تومان

سیب زمینی سرخ شده
4,750 تومان
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
5,700 تومان
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
6,650 تومان
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر و ژامبون
7,600 تومان
سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر
6,175 تومان
سیب زمینی تنوری با پنیر
5,225 تومان
سیب زمینی شکم پر با ژامبون
6,650 تومان
سیب زمینی شکم پر با گوشت
7,600 تومان
قارچ سوخاری
5,700 تومان
نان سیر
5,700 تومان
سالاد مخصوص
2,850 تومان
سوپ
1,900 تومان
چیپس و پنیر
4,750 تومان

نوشابه قوطی
1,900 تومان
دلستر
1,900 تومان
دوغ
1,425 تومان
آب معدنی
950 تومان
موهیتو
1,900 تومان
نوشابه خانواده
3,325 تومان
دلستر خانواده
3,325 تومان