خاگینه

( خرید بالای 70,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قزوین، بوعلی شرقی، مجتمع مهر و ماهچلو جوجه کباب با استخوان
مدت پخت 20 دقیقه
26,000 تومان
چلو کباب جوجه تکه ای
21,000 تومان
انواع سوپ
4,000 تومان
دلمه فصلی
14,000 تومان
چلو کباب لقمه مخصوص
21,000 تومان
چلو کباب جوجه تکه ای
21,000 تومان
چلو جوجه فیله با قارچ
25,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
مدت پخت 20 دقیقه
26,000 تومان
چلو کباب مهشی
23,000 تومان
چلو تیکه ماستی جوجه
24,000 تومان
جوجه تندوری
25,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ران
18,000 تومان
باقلا پلو با مرغ
19,000 تومان
چلو گردن بره
50,000 تومان
چلو باقالا پلو با گردن بره
51,000 تومان
چلو کره
7,000 تومان
باقالا پلو
7,500 تومان
قیمه نثار مخصوص با گوشت گوسفندی
23,000 تومان

چلو سیاه جوجه
25,000 تومان
چلو مرغ لونگی
29,000 تومان
چلو خورشت فسنجان با فیله مرغ
20,000 تومان

کوفته
14,000 تومان
دلمه فصلی
14,000 تومان
میرزا قاسمی
12,000 تومان
کشک بادمجان
12,000 تومان
باقالا قاتوق
11,000 تومان

انواع سوپ
4,000 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان
ماست کوزه ای
3,500 تومان
انواع ترشی
3,500 تومان


آب معدنی
800 تومان
نوشابه کوکا
1,500 تومان
نوشابه فانتا
1,500 تومان
نوشابه اسپرایت
1,500 تومان
نوشابه زیرو
1,500 تومان
دوغ
2,000 تومان