خاتم

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 80,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قزوین، خ شهید بابایی، جنب کوچه پست، فست فود خاتمنان چهار تخم بزرگ
1,425 تومان
مرغ بریان تنوری
21,850 تومان
مرغ بریان تنوری
21,850 تومان
مرغ بریان 1/2 تنوری
10,450 تومان
مرغ بریان 1/4 تنوری (ران)
8,550 تومان
سرویس مرغ
گوجه خیارشور پیاز جعفری کاهو
3,325 تومان
نان چهار تخم بزرگ
1,425 تومان
نان چهار تخم متوسط
950 تومان

ترکی گوشت پرس بزرگ
گوشت، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
28,500 تومان
ترکی مرغ پرس بزرگ
مرغ، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
24,700 تومان
ترکی مخلوط پرس بزرگ
گوشت، مرغ، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
26,600 تومان
ترکی گوشت پرس نرمال
گوشت، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
20,900 تومان
ترکی مرغ پرس نرمال
مرغ، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
17,100 تومان
ترکی مخلوط پرس نرمال
گوشت، مرغ، قارچ و پنیر به همراه گوجه خیارشور و پیاز جععفری، سس و نان 4 تخم مخصوص
19,000 تومان
ساندویچ ترکی گوشت بزرگ
19,000 تومان
ساندویچ ترکی مرغ بزرگ
16,150 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط بزرگ
18,050 تومان
ساندویچ ترکی گوشت نرمال
15,200 تومان
ساندویچ ترکی مرغ نرمال
12,350 تومان
ساندویچ ترکی مخلوط نرمال
14,250 تومان

برگر ذغالی
گوشت گرم
16,150 تومان
چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
17,575 تومان
چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ
14,250 تومان
چیز چیکن برگر ذغالی
سینه گریل شده مرغ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
15,675 تومان
قارچ برگر ذغالی
گوشت گرم و قارچ
17,100 تومان
قارچ چیز برگر ذغالی
گوشت گرم، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
18,525 تومان
دوبل برگر
دو عدد همبرگر
27,550 تومان
دوبل چیز برگر
دو عدد همبرگر، پنیر گودا دوبل و دو مدل پنیر اضافه
29,450 تومان
پٍپٍر برگر
گوشت گرم، پپرونی، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
19,950 تومان
داگ برگر
گوشت گرم، هات داگ تنوری، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
20,900 تومان
اٍگ برگر
گوشت گرم، تخم مرغ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
19,950 تومان
میکس برگر
همبرگر و چیکن برگر
25,650 تومان
میکس چیز برگر
همبرگر، چیکن برگر، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
27,550 تومان
رویال برگر ذغالی
همبرگر، ژامبون، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
19,000 تومان
خَفَن برگر ذغالی
همبرگر، چیکن برگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
30,400 تومان

پیتزا دنر ویژه خاتم خانواده
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
44,650 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم نرمال
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
25,650 تومان
پیتزا دنر ویژه خاتم مینی
گوشت و مرغ گریل شده - قارچ - فلفل دلمه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
17,100 تومان
پیتزا فیله خانواده
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
47,500 تومان
پیتزا فیله نرمال
گوشت فیله تیکه ای - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
28,500 تومان
پیتزا زبان خانواده
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
47,500 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان، قارچ، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
28,500 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
45,600 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
زبان، مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
26,600 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
41,800 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - کنجد - سه مدل پنیر
24,700 تومان
پیتزا قارچ و گوشت مینی
گوشت - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - پنیر
16,150 تومان
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
38,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
21,850 تومان
پیتزا قارچ و مرغ مینی
مرغ گریل شده- قارچ - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
14,250 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
37,050 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
21,850 تومان
پیتزا پپرونی مینی
پپرونی - کنجد - سه مدل پنیر
14,250 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
32,300 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
19,950 تومان
پیتزا مخلوط مینی
ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
12,350 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
32,300 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
22,800 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت - ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - ذرت - کنجد - سه مدل پنیر
14,250 تومان
پیتزا سبزیجات مینی
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
13,300 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
18,050 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، بادمجان، فلفل دلمه، کدو، گوجه ذرت، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
31,350 تومان
پیتزا قارچ و پنیر مینی
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
11,400 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
16,150 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
قارچ، گوجه، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
28,500 تومان
پیتزا مارگاریتا مینی
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
11,400 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
16,150 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سه مدل پنیر و سس مخصوص
28,500 تومان

بشقاب استیک 150 گرم
گوشت فیله ذغالی، سیب زمینی تنوری، سبزیجات و سس قارچ
38,000 تومان
بشقاب استیک 300 گرم
گوشت فیله ذغالی، سیب زمینی تنوری، سبزیجات و سس قارچ
71,250 تومان
بشقاب میکس
گوشت فیله ذغالی، استیک مرغ، سیب زمینی تنوری، سبزیجات و سس قارچ
28,500 تومان
بشقاب رژیمی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری بدون روغن و سبزیجات رژیمی
28,500 تومان
بشقاب برگر ذغالی
همبرگر، سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
23,750 تومان
بشقاب چیکن ذغالی
سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی تنوری، قارچ، ، پنیر گودا و دو مدل پنیر اضافه
21,850 تومان

هات داگ تنوری
12,350 تومان
هات داگ تنوری ویژه
قارچ و پنیر و چیپس
14,250 تومان
ژامبون تنوری
11,400 تومان
ژامبون تنوری ویژه
13,300 تومان
بندری ویژه
قارچ و پنیر
10,450 تومان
بندری ویژه پرسی
15,200 تومان
ساندویچ رویال تنوری
سوسیس هات داگ تنوری، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، چیپس
19,950 تومان
ساندویچ مرغ و زبان
20,900 تومان
ساندویچ گوشت و زبان
22,800 تومان
ساندویچ زبان
22,800 تومان
ژامبون سرد گوشت ویژه
11,400 تومان
ژامبون سرد گوشت
9,500 تومان
ژامبون سرد مرغ ویژه
11,400 تومان
ژامبون سرد مرغ
9,500 تومان

نان سیر تنوری کوچک
7,125 تومان
نان سیر تنوری بزرگ
12,350 تومان
سیب زمینی ساده تنوری کوچک(بدون روغن)
5,700 تومان
سیب زمینی ساده تنوری بزرگ (بدون روغن)
8,550 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر تنوری (بدون روغن)
سیب زمینی - قارج - گوجه - فلفل دلمه ای - دو مدل پنیر
11,400 تومان
سیب زمینی مکزیکی(تنوری و بدون روغن)
پپرونی، ذرت، فلفل دلمه، کنجد و دو مدل پنیر
12,350 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری (بدون روغن)
سیب زمینی - ژامبون - قارج - گوجه - فلفل دلمه ای - دو مدل پنیر
13,300 تومان
سیب زمینی سوپر ویژه تنوری (بدون روغن)
سیب زمینی - گوشت چرخ کرده - ذرت - ژامبون - قارج - گوجه - فلفل دلمه ای - پنیر
15,200 تومان
سیب زمینی دُنَر تنوری (بدون روغن)
سیب زمینی - گوشت و مرغ کباب ترکی - گوجه - فلفل دلمه ای - دو مدل پنیر
16,150 تومان
سالاد فصل
کاهو گوجه خیار هویج ذرت زیتون
5,700 تومان
سالاد سزار
15,200 تومان
سالاد کلم و انار
3,800 تومان

نوشابه خانواده
کوکا، فانتا، اسپرایت، لیمویی
4,275 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
دلستر قوطی
3,325 تومان
نوشابه قوطی
کوکا، فانتا، اسپرایت، لیمویی
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
سیاه، زرد، سبز، لیمویی
1,520 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
YEN water
آب معدنی یِن
2,850 تومان
آب معدنی کتابی کوچک
1,425 تومان