زعفرون

قـزوین ، چهارراه پادگان ، ابتدای عارف،پلاک 269سالاد فصل
4,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
13,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
15,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
16,000 تومان
مرغ مخصوص زعفرون (دوتیکه1/2)
24,000 تومان
پلو کباب زعفرون گوسفندی
36,000 تومان
پلو کباب زعفرون گوساله
27,000 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی
36,000 تومان
ناموجود
چلو کباب برگ گوساله
27,000 تومان
چلو کباب بختیاری گوسفندی
27,000 تومان
ناموجود
چلو کباب بختیاری گوساله
24,000 تومان
چلو کباب شف (دو رو)
18,000 تومان
ناموجود
شامی کباب
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (سه سیخ)
18,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
13,500 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
16,000 تومان
قیمه نثار (تک پرس)
15,000 تومان
قیمه نثار (دو پرس)
19,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
13,000 تومان
قیمه بادمجان
12,000 تومان
قورمه سبزی
12,000 تومان
کوفته
10,000 تومان
کتلت
9,000 تومان
میرزا قاسمی
9,000 تومان
کشک بادمجان
9,000 تومان
برنج ساده
5,000 تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (جمعه ها)
40,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با ماهیچه گوساله (جمعه ها)
35,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با مرغ (جمعه ها)
15,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با ماهیچه گوسفندی (جمعه ها)
40,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با ماهیچه گوساله (جمعه ها)
35,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با مرغ (جمعه ها)
21,000 تومان
ناموجود

سوپ
3,500 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
ماست اسفناج
2,500 تومان
ماست بادمجان
2,500 تومان
ماست خیار
2,500 تومان
زیتون
2,000 تومان

نوشابه قوطی
2,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
دوغ قوطی
2,500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان