زعفرون

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، چهارراه پادگان ، ابتدای عارف،پلاک 269چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
13,950 تومان
سالاد فصل
2,790 تومان
قیمه نثار (تک پرس)
11,160 تومان
مرغ مخصوص زعفرون (دوتیکه1/2)
16,740 تومان
پلو کباب زعفرون گوسفندی
32,550 تومان
پلو کباب زعفرون گوساله
24,180 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی
32,550 تومان
ناموجود
چلو کباب برگ گوساله
24,180 تومان
چلو کباب بختیاری گوسفندی
24,180 تومان
ناموجود
چلو کباب بختیاری گوساله
21,390 تومان
چلو کباب شف (دو رو)
14,880 تومان
ناموجود
شامی کباب
12,090 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
11,625 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (سه سیخ)
13,950 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
11,625 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
13,950 تومان
قیمه نثار (تک پرس)
11,160 تومان
قیمه نثار (دو پرس)
13,950 تومان
زرشک پلو با مرغ
10,230 تومان
قیمه بادمجان
9,300 تومان
قورمه سبزی
9,300 تومان
کوفته
8,370 تومان
برنج ساده
4,650 تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (جمعه ها)
32,550 تومان
ناموجود
باقالی پلو با ماهیچه گوساله (جمعه ها)
26,040 تومان
ناموجود
باقالی پلو با مرغ (جمعه ها)
13,950 تومان
ناموجود

سالاد فصل
2,790 تومان
ماست موسیر
1,395 تومان
ماست اسفناج
1,860 تومان
ماست بادمجان
1,860 تومان
ماست خیار
1,860 تومان
زیتون
1,860 تومان

نوشابه قوطی
1,860 تومان
دلستر قوطی
1,860 تومان
نوشابه خانواده
3,255 تومان
دلستر خانواده
2,790 تومان
دوغ خانواده
3,720 تومان
دوغ قوطی
1,860 تومان
دوغ لیوانی
930 تومان
آب معدنی بزرگ
1,395 تومان
آب معدنی کوچک
930 تومان
نوشابه بطری
1,116 تومان
نوشابه شیشه ای
1,395 تومان