بامبو

(25 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، چهارراه شهرداریمرغ سوخاری نرمال 1/4
13,125 تومان
ساندویچ سوپریم
سینه مرغ سوخاری شده/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ پنیر تست/ چیپس خلال/ژامبون
9,000 تومان
سوپ مخصوص بامبو
سوپ مخصوص بامبو/ نان جو/ هویج/ قارچ/ شیر/ خامه
3,750 تومان
پیتزا مخصوص بامبو
ژامبون گوشت/ ژامبون مرغ / پنیر پیتزا/ قارچ/ گوشت چرخ کرده / فلفل/ ذرت/ زیتون
15,000 تومان
ساندویچ بندری ویژه
6,750 تومان
پیتزا مخصوص بامبو
ژامبون گوشت/ ژامبون مرغ / پنیر پیتزا/ قارچ/ گوشت چرخ کرده / فلفل/ ذرت/ زیتون
15,000 تومان
پیتزا هاوایی
گوشت چرخ کرده / قارچ پخته / پنیر پیتزا/قارچ/فلفل/زیتون/ ذرت
17,250 تومان
پیتزا فیله مرغ
فیله مرغ / پنیر پیتزا/ قارچ پخته/ قارچ/گوجه/ زیتون
16,500 تومان
پیتزا رویایی
گوشت بوقلمون/ پنیر پیتزا/قارچ/گوجه/ذرت
17,250 تومان
پیتزا رنگارنگ
ژامبون مرغ و گوشت / پنیر پیتزا/ قارچ/ گوشت چرخ کرده / فلفل/فیله مرغ/پپرونی/گوجه
18,000 تومان
پیتزا هات (تند)
ژامبون گوشت و مرغ / پنیر پیتزا/ قارچ/ گوشت چرخ کرده / فلفل
13,500 تومان
پیتزا پپرونی
ژامبون پپرونی/پنیر پیتزا/ قارچ / زیتون
17,250 تومان
پیتزا مخصوص ژامبون (مخلوط)
ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / پنیر پیتزا/ قارچ/ ذرت / فلفل/زیتون
13,125 تومان
پیتزا سبزیجات
قارچ پخته/ نخود سبز/پنیر پیتزا/فلفل/گوجه/ ذرت/ زیتون
12,000 تومان
پیتزا سر آشپز
گوشت تکه/ ژامبون گوشت و مرغ/ پنیر پیتزا/قارچ/زیتون/فلفل
17,250 تومان
پیتزا پارت (بدون خمیر) دو نفره
سینه مرغ سوخاری شده/ ژامبون گوشت/ ژامبون مرغ/ کراکف/ پنیر پیتزا/ فلفل/ قاچ
21,750 تومان
پیتزا سیسیلی
گوشت تکه ای / قارچ پخته / پنیر پیتزا/قارچ/فلفل/زیتون
21,750 تومان

مرغ سوخاری اسپایسی 1/4
13,125 تومان
مرغ سوخاری نرمال 1/4
13,125 تومان
مرغ سوخاری اسپایسی 3تکه
19,500 تومان
مرغ سوخاری نرمال 3تکه
19,500 تومان
ناگت شنسل مرغ
8,250 تومان
ناگت میگو سوخاری
11,250 تومان
بال سوخاری
14,250 تومان
فیله استریپس (سوخاری)
15,000 تومان
فیله مرغ تنوری
15,000 تومان
لیوان شگفت انگیز
فیله مرغ+سیب زمینی+قارچ سوخاری+گوجه گیلاسی+نوشابه
10,500 تومان

ساندویچ سوپریم
سینه مرغ سوخاری شده/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ پنیر تست/ چیپس خلال/ژامبون
9,000 تومان
ساندویچ کریسپی چیکن
سینه مرغ سوخاری شده/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ پنیر تست/ چیپس خلال
8,250 تومان
ساندویچ سوپر برگر
14,250 تومان
ساندویچ ماشروم برگر (بدون روغن)
همبرگرذغالی/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال/قارچ
12,750 تومان
ساندویچ برگر ذغالی (بدون روغن)
همبرگرذغالی/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال
12,000 تومان
ساندویچ چیز برگر (بدون روغن)
همبرگرذغالی/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال/ پنیر تست
12,750 تومان
ساندویچ دبل برگر (بدون روغن)
2لایه همبرگرذغالی/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال
18,000 تومان
ساندویچ دبل چیز برگر (بدون روغن)
2لایه همبرگرذغالی/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال/2لایه پنیر تست
19,500 تومان
ساندویچ گریل چیکن (بدون روغن)
فیله مرغ کبابی / پنیر تست/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال
8,250 تومان
ساندویچ چیکن میت
همبرگرذغالی/ سینه مرغ سوخاری شده/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ پنیر تست/چیپس خلال
15,750 تومان
ساندویچ هات داگ مخصوص بامبو
هات داگ/ پنیر تست/ قارچ/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال
7,500 تومان
دبل دان
2عدد سینه مرغ سوخاری شده/ پنیر تست/ ژامبون/ سیب زمینی سرخ کرده
15,000 تومان
ساندویچ بدون نان
2عدد سینه مرغ سوخاری شده/ پنیر تست/ ژامبون/ کاهو
12,000 تومان
ساندویچ گریل فیلت با پنیر (بدون روغن)
فیله مرغ مزه دار شده / پنیر پیتزا / گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال/ قارچ پخته
10,500 تومان
ساندویچ رست بیف (بدون روغن)
گوشت مزه دار شده/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال/جعفری/پنیر پیتزا
12,750 تومان
ساندویچ هات داگ تنوری (بدون روغن)
هات داگ تنوری / پنیر تست/ قارچ/ گوجه/ خیارشور/ کاهو/ چیپس خلال
7,500 تومان
ساندویچ بندری
5,250 تومان
ساندویچ بندری ویژه
6,750 تومان

پیتزا مینی
6,000 تومان
قارچ سوخاری
5,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
4,688 تومان
سوپ کاسه ای
2,813 تومان
سوپ مخصوص بامبو
سوپ مخصوص بامبو/ نان جو/ هویج/ قارچ/ شیر/ خامه
3,750 تومان
پیاز حلقه ای
4,688 تومان
سالاد فصل
3,281 تومان
چیپس و پنیر
چیپس/ پنیر/ ژامبون/ قارچ
5,625 تومان
سیب زمینی و پنیر
سیب زمینی سرخ کرده/ پنیر/ ژامبون/ قارچ
8,438 تومان
نان سیر
خمیر پیتزا/سس مخصوص سیر / پنیر پیتزا
7,500 تومان
قارچ و پنیر
5,625 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
سالاد ذرت
3,281 تومان
سالاد کلم
3,281 تومان
سیب زمینی تنوری
4,688 تومان

نوشابه قوطی
2,250 تومان
دلستر قوطی
2,250 تومان
نوشابه شیشه ای
1,500 تومان
دلستر خانواده
2,625 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ خانواده
3,750 تومان
دوغ لیوانی
1,125 تومان
آب (کوچک)
1,125 تومان
آب (بزرگ)
1,875 تومان
لیموناد
2,250 تومان