دار کباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,500 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
بال
5,400 تومان
بازو
5,400 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,500 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
13,500 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
9,000 تومان
بال
5,400 تومان
بازو
5,400 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان

ماست چکیده
2,250 تومان
ماست خیار
1,350 تومان
ماست بورانی
1,350 تومان
زیتون پرورده
2,700 تومان
سالاد
2,250 تومان

نوشابه قوطی
1,350 تومان
نوشابه خانواده
2,880 تومان
دوغ خانواده
3,555 تومان
دوغ قوطی
1,350 تومان
دلستر قوطی
1,350 تومان
آب (کوچک)
450 تومان
آب (بزرگ)
900 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
دار کباب هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:30
19:00 تا 22:00