جوجه بروستد بیست

قزوین، ملاصدرا بالاتر از کانال جنب کوچه گوهرنان اضافه
100 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 ران
15,500 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
15,500 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 ران
15,500 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
15,500 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 ران
31,000 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 سینه
31,000 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 مخلوط
مخلوط ران و سینه
31,000 تومان
بشقاب سوخاری 20
ناگت میگو، شنیسل، فیله
16,000 تومان
فیله سوخاری
19,000 تومان
کوردون بلو
ورق پنیر، ورق ژامبون به همراه مرغ
13,000 تومان
شنیسل مرغ
13,000 تومان
ناگت مرغ
12,000 تومان
میگو سوخاری
12,000 تومان
بال سوخاری
4 تکه کامل بال و بازو
13,000 تومان
قارچ سوخاری
9,000 تومان
سیبب زمینی سرخ کرده
5,000 تومان
سس اضافه
100 تومان
نان اضافه
100 تومان

سالاد فصل
3,000 تومان
سالاد ذرت
3,000 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
زیتون پرورده
4,000 تومان
ژله بستنی
2,500 تومان

نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
ایستک قوطی
2,000 تومان
ایستک خانواده
3,000 تومان
دوغ قوطی
1,500 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
باواریا قوطی
4,000 تومان
باواریا شیشه
3,000 تومان
هوفنبرگ
2,500 تومان
باربیکن
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب ایران
3,000 تومان