جوجه بروستد بیست

قزوین، ملاصدرا بالاتر از کانال جنب کوچه گوهرجوجه 2 تکه 1/4 ران
17,300 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
17,300 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 ران
17,300 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
17,300 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 ران
34,600 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 سینه
34,600 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 مخلوط
مخلوط ران و سینه
34,600 تومان
بشقاب سوخاری 20
ناگت میگو، شنیسل، فیله
16,000 تومان
فیله سوخاری
22,000 تومان
شنیسل مرغ
13,000 تومان
ناگت مرغ
12,000 تومان
میگو سوخاری
12,000 تومان
بال سوخاری
4 تکه کامل بال و بازو
13,000 تومان
قارچ سوخاری
9,000 تومان
سیبب زمینی سرخ کرده
5,000 تومان
سس اضافه
300 تومان
نان اضافه
300 تومان

سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد ذرت
4,000 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان

نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه خانواده
4,000 تومان
ایستک قوطی
2,000 تومان
ایستک خانواده
4,500 تومان
دوغ قوطی
2,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
باواریا قوطی
4,000 تومان
باواریا شیشه
3,000 تومان
هوفنبرگ
3,000 تومان
باربیکن
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب ایران
3,000 تومان