جگر سرای سلامت


توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین ، خیابان نوروزیان، بین حکمت 31 و 33جگر
1 سیخ (تعداد سیخ های لازم برای یک فرد عادی معمولا بین 8 تا 10 سیخ است.)
1,500 تومان
دل
1 سیخ
1,250 تومان
قلوه
1 سیخ
1,250 تومان
چربی
1 سیخ
1,250 تومان
نان سنگگ تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
جگر
1 سیخ (تعداد سیخ های لازم برای یک فرد عادی معمولا بین 8 تا 10 سیخ است.)
1,500 تومان
دل
1 سیخ
1,250 تومان
قلوه
1 سیخ
1,250 تومان
چربی
1 سیخ
1,250 تومان
بال
1 سیخ
5,000 تومان
نان سنگگ تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
گوجه
1 سیخ
1,500 تومان

سبزی
2,000 تومان
ترشی مخلوط
2,000 تومان
زیتون پرورده
1,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان

نوشابه قوطی
1,750 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ آبعلی گازدار
1,750 تومان
دوغ قوطی بدون گاز
1,750 تومان
دوغ کوچک زالی
2,000 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دوغ خانواده زالی
4,500 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
3,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
جگر سرای سلامت هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
11:00 تا 14:30
18:00 تا 23:00