اقبالی

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان طالقانی، نرسیده به سه راه خیامچلو جوجه کباب مخصوص
25,110 تومان
چلو کباب سرآشپز
مخصوص رستوران اقبالی
32,550 تومان
قیمه نثار
غذای محلی
23,250 تومان
سالاد فصل مخصوص
7,440 تومان
چلو کباب برگ 60 سانتی مخصوص اقبالی
92,070 تومان
چلو فیله کباب مخصوص
با برنج
59,520 تومان
چلو کباب دنده مخصوص
با برنج
59,520 تومان
چلو کباب وزیری
با برنج
45,570 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
با برنج
54,870 تومان
چلو شیشلیک بدون استخوان
59,520 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
63,240 تومان
چلو کباب بختیاری
با برنج
44,640 تومان
چلو کباب لاری
با برنج
54,870 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
26,970 تومان
چلو جوجه کباب تندوری
با ادویه مخصوص هندی
25,110 تومان
چلو جوجه کبابی حلزونی
25,110 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
25,110 تومان
چلو جوجه کباب ماستی
25,110 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی
29,760 تومان
چلو کباب کوبیده بناب
36,270 تومان
چلو کباب کوبیده هندی(بسیار تند)
38,130 تومان
چلو کباب سرآشپز
مخصوص رستوران اقبالی
32,550 تومان
چلو ماهیچه
54,870 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
57,660 تومان
چلو گوشت با گردن
52,080 تومان
باقالی پلو با گوشت گردن
54,870 تومان
زرشک پلو با مرغ
19,530 تومان
باقالی پلو با مرغ
22,320 تومان
ماهی قزل آلا
کبابی و سرخ کرده
30,690 تومان
قیمه نثار
غذای محلی
23,250 تومان

خوراک فیله
بدون برنج
56,730 تومان
خوراک کباب دنده مخصوص
بدون برنج
56,730 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
52,080 تومان
خوراک شیشلیک
بدون برنج
56,730 تومان
خوراک شاندیز
بدون برنج
56,730 تومان
خوراک سلطانی
بدون برنج
60,450 تومان
خوراک بختیاری
بدون برنج
41,850 تومان
خوراک لاری
بدون برنج
52,080 تومان
خوراک جوجه تندوری
بدون برنج
22,320 تومان
خوراک جوجه ماستی
بدون برنج
22,320 تومان
خوراک بناب
بدون برنج
31,620 تومان
خوراک هندی
بدون برنج
33,480 تومان
خوراک سرآشپز
بدون برنج
29,760 تومان
خوراک ماهیچه
بدون برنج
52,080 تومان
خوراک جوجه با استخوان
بدون برنج
24,180 تومان
خوراک جوجه حلزونی
بدون برنج
22,320 تومان
خورشت قیمه نثار بدون برنج
بدون برنج
19,530 تومان
خوراک گردن
بدون برنج
49,290 تومان
خوراک مرغ
بدون برنج
16,740 تومان
خوراک ماهی
بدون برنج
27,900 تومان
خوراک کوبیده
بدون برنج
24,180 تومان

سالاد فصل مخصوص
7,440 تومان
سوپ سر آشپز
4,650 تومان
ماست موسیر
4,650 تومان
نوشابه قوطی
2,325 تومان
زیتون پرورده
6,510 تومان
دلستر
3,720 تومان
موهیتو
3,720 تومان
دوغ زالی
3,255 تومان
سالاد اردور
به ازای استفاده یک نفر
13,950 تومان
ترشی اسپانیایی
6,510 تومان
ماست اسفناج
4,650 تومان