کباب بناب فرمانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
شعبه پونک

قزوین ، انتهای بلوار نخبگانکباب بناب اصل پرسی
1پرس (به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز)
17,100 تومان
کباب کوبیده پرسی
2 سیخ به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
13,300 تومان
چلو کباب مخصوص بناب
22,800 تومان
کباب بناب اصل پرسی
1پرس (به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز)
17,100 تومان
کباب کوبیده پرسی
2 سیخ به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
13,300 تومان
جوجه کباب ممتاز پرسی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
13,300 تومان
بال کباب پرسی
به همراه نان تازه، نارنج، پیاز
11,400 تومان
کباب برگ ممتاز فیله گوساله پرسی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
30,400 تومان
کباب برگ ممتاز گوسفندی پرسی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
36,100 تومان
کباب شف پرسی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
19,000 تومان
دیزی سنگی
گوسفندی.مبلغ 4000 تومان بابت ودیعه ظرف غذا می باشد که پس از تحویل ظرف از سوی مشتری وجه به مشتری عودت داده می شود
17,100 تومان
برنج ایرانی
5,700 تومان
برنج ته دیگی
6,650 تومان
نون سنگک اضافه
475 تومان
گوجه اضافه
475 تومان

چلو کباب مخصوص بناب
22,800 تومان
چلو کباب شف
23,750 تومان
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
41,800 تومان
چلو کباب کوبیده
19,000 تومان
چلو جوجه کباب ممتاز
19,000 تومان
چلو بال کباب
17,100 تومان

ماست موسیر
100 گرمی
1,425 تومان
ماست موسیر چوپان
150گرم
2,375 تومان
سالاد فصل
مخصوص
3,325 تومان
زیتون پرورده اعلاء
3,325 تومان
ماست و خیار
2,850 تومان

نوشابه قوطی
2,185 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان