کرمانی

قزوین ، خیابان ولیعصر، خیابان شاهدچلو جوجه کباب معمولی
13,000 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص ویژه
44,000 تومان
قیمه نثار معمولی
14,000 تومان
قورمه سبزی معمولی
10,000 تومان
قیمه لپه معمولی
10,000 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
13,000 تومان
استامبولی معمولی
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
10,000 تومان
ناموجود
چلو جوجه کباب معمولی
13,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
14,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله معمولی
21,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی معمولی
50,000 تومان

قیمه نثار مخصوص
18,000 تومان
قورمه سبزی مخصوص
12,000 تومان
قیمه لپه مخصوص
12,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
13,000 تومان
استامبولی مخصوص
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
12,000 تومان
ناموجود
چلو جوجه کباب مخصوص
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
سه سیخ
18,500 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله مخصوص
23,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله ویژه
25,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی مخصوص
60,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
75,000 تومان
شیرین پلو
جمعه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
23,000 تومان
ناموجود
چلو کباب وزیری ویژه
23,000 تومان
چلو کباب کوبیده مراکشی ویژه
23,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص ویژه
31,000 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص ویژه
44,000 تومان
چلو کباب برگ سلطانی مخصوص ویژه
49,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص ویژه
36,500 تومان

سوپ جو
5 نفره
12,000 تومان
ماست و خیار
2,500 تومان
ماست موسیر
850 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان
دسر تیرامیسو
5,000 تومان
سوپ جو
دو نفره
8,000 تومان

نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
دوغ لیوانی
700 تومان
دوغ قوطی
1,500 تومان
موهیتو
1,200 تومان
نوشابه خانواده
2,800 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
خوشگوار
3,500 تومان
دوغ خانواده آبعلی
آبعلی
2,700 تومان
دلستر خانواده
2,700 تومان
هی دی خانواده
2,500 تومان
باربیکن
3,000 تومان
دلستر قوطی
1,800 تومان

خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
41,000 تومان
خوراک برگ سلطانی
بدون برنج
45,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
کرمانی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:00
20:00 تا 22:00