قاشق طلایی

جانبازان، انتهای بلوار ایران، خیابان پیروزی شرقی، پلاک 18کته جوجه
12,000 تومان
کته کوبیده
12,000 تومان
خوراک کباب کوبیده. یک سیخ
بدون برنج
5,000 تومان
کته کباب لقمه زعفرانی
15,000 تومان
دیس مخصوص قاشق طلایی
100,000 تومان
کته کباب فیل مجلل
40,000 تومان
کته کباب فیله گل دار
40,000 تومان
کته کباب سلطانی
35,000 تومان
کته کباب برگ
30,000 تومان
کته کباب بختیاری
27,000 تومان
کته کباب تکه ماستی
22,000 تومان
کته کباب لقمه نگین دار
20,000 تومان
کته کباب لقمه زعفرانی
15,000 تومان
کته خورشت قیمه نثار
14,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
12,000 تومان
کته جوجه
12,000 تومان
کته کوبیده
12,000 تومان
کته قرمه سبزی
10,000 تومان

استیک با سس قارچ
40,000 تومان
جوجه چینی
20,000 تومان
میگو چینی
30,000 تومان

خوراک کباب کوبیده. یک سیخ
بدون برنج
5,000 تومان
خوراک جوجه کباب
بدون برنج
8,000 تومان
خوراک کباب برگ
بدون برنج
26,000 تومان
خوراک کباب سلطانی
بدون برنج
31,000 تومان
خوراک کباب تیکه ماستی
بدون برنج
18,000 تومان
خوراک ماهی
بدون برنج
16,000 تومان

سوپ جو
2,000 تومان
سالاد سزار
15,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
سالاد اندونزی
4,000 تومان
زیتون شور
1,500 تومان
زیتون پرورده
1,500 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست چکیده
2,500 تومان

نوشابه شیشه ای
1,500 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دلستر شیشه ای
1,700 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دوغ بزرگ
4,000 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
دوغ قوطی
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
قاشق طلایی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:30
19:00 تا 22:30