هوژان

قزوین، نادری شمالی، جنب میراث فرهنگیزرشک پلو با مرغ
مرغ 1/4
14,000 تومان
تاوا کباب
17,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
ماهیچه تازه گوساله
25,000 تومان
چلو کباب کوبیده
14,000 تومان
چلو جوجه کباب
14,000 تومان
چلو کباب میکس هوژان
19,000 تومان
چلو کباب وزیری
19,000 تومان
تاوا کباب
17,000 تومان

چلو کباب کوبیده ویژه
22,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
22,000 تومان
چلو کباب میکس ویژه هوژان
27,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
27,000 تومان

قیمه نثار
15,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
مرغ 1/4
14,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
مرغ 1/4
16,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
ماهیچه تازه گوساله
25,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
20,000 تومان
چلو ماهی تیلاپیا
19,000 تومان
چلو خورش قیمه
11,000 تومان
چلو خورش قورمه سبزی
11,000 تومان
ته چین مرغ زعفرانی
پنج شنبه ها
15,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با مرغ
جمعه ها-کوکو جداگانه سفارش داده شود
16,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با ماهیچه
جمعه ها- کوکو جداگانه سفارش داده شود.
25,000 تومان
ناموجود
استانبولی با گوشت (ته دیگی)
یکشنبه ها
11,000 تومان
ناموجود

قیمه نثار ویژه
24,000 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ ویژه
2 عدد مرغ 1/4
25,000 تومان
باقالی پلو با مرغ ویژه
2 عدد مرغ 1/4
27,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا ویژه
24,000 تومان

کشک بادمجان
10,000 تومان
خوراک ماهی قزل آلا
بدون برنج
15,000 تومان
خوراک ماهی قزل آلا ویژه
بدون برنج
20,000 تومان
خوراک ماهی تیلاپیا
بدون برنج
14,500 تومان
خوراک مرغ
یک عدد ران کامل
9,500 تومان
خوراک کوبیده
1 سیخ
5,000 تومان
خوراک کوبیده ویژه
1 سیخ
6,000 تومان
خوراک جوجه
1 سیخ
10,000 تومان
خوراک جوجه ویژه
1 سیخ
15,000 تومان
نان
250 تومان

ماست هوژان
ماست، خیار، نعنا، ادویه های مخصوص
2,500 تومان
سالاد فصل
2,500 تومان
کوکو شیرین
5,000 تومان
ناموجود

نوشابه قوطی
1,700 تومان
ماء الشعیر قوطی
1,800 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ خانواده زالی
6,000 تومان
ماء الشعیر خانواده
3,200 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دوغ زالی 500 سی سی
3,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان