ایتالیایی پاپا

قزوین، فلسطین شرقی، پلاک 140تنوری زبان
22,000 تومان
چیکن نرمال
قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، سس کاری، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
25,000 تومان
استیک ایتالیایی
راسته گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ، سبزیجات تفت داده شده، ادویه مخصوص ایتالیایی
75,000 تومان
استیک راکفورد
فیله گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس قارچ، ادویه مخصوص
75,000 تومان
استیک دایان
فیله تکه ای گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس قارچ، ادویه معطر
75,000 تومان
استیک ماهی
ماهی، سبزیجات تفت داده شده، سس لیمو
80,000 تومان
استیک مرغ
سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس سزار
36,000 تومان
میگو کنجدی
میگو، کرپ سبزیجات، کنجد، سس تند و شیرین، سبزیجات تفت داده شده
35,000 تومان
استیک پاپا
80,000 تومان
استیک ریبز
75,000 تومان
رول استیک تنوری
80,000 تومان
استیک تی بن
85,000 تومان
استیک آیرون
75,000 تومان
استیک بن
80,000 تومان

بشقاب سبزیجات
سبزیجات تفت داده شده، با روغن زیتون
32,000 تومان
بشقاب سرآشپز
55,000 تومان
بشقاب سوخاری
30,000 تومان

تنوری گوشت
22,000 تومان
تنوری مرغ
20,000 تومان
تنوری زبان
22,000 تومان
تنوری مخصوص
22,000 تومان
تنوری پاپا
24,000 تومان

لازانیا
29,000 تومان
پنه زبان
29,000 تومان
پنه فیله مرغ
29,000 تومان
پنه فیله گوساله
29,000 تومان
پنه مخصوص
32,000 تومان
پنه پاپا
30,000 تومان
تنوری پنه فیله گوساله
33,000 تومان
تنوری پنه فیله مرغ
33,000 تومان
تنوری پنه زبان
33,000 تومان
تنوری پنه مخصوص
35,000 تومان
تنوری پنه پاپا
32,000 تومان
پاستا پاپا
30,000 تومان
پاستا سبزیجات معمولی
28,000 تومان
پاستا سبزیجات تنوری
30,000 تومان
پنه سبزیجات
28,000 تومان
پنه تنوری سبزیجات
30,000 تومان

مارگاریتا نرمال
قارچ، سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا ...
18,000 تومان
پاپا نرمال
ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر ...
32,000 تومان
مونتکارلو نرمال
فیله گوساله، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس بیانر ...
32,000 تومان
آوانتی نرمال
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا...
29,000 تومان
کنیبال نرمال
قارچ، پیاز، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
25,000 تومان
چیکن نرمال
قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، سس کاری، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
25,000 تومان
کالزون نرمال
قارچ، مرغ، ژامبون سس پستو، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
25,000 تومان
گامبری نرمال
قارچ، میگو، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
31,000 تومان
میلانفرد نرمال
راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس بیانر، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا....
33,000 تومان
وگا نرمال
قارچ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
19,000 تومان
سیسیل نرمال
کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
30,000 تومان
چیلی نرمال
گوشت چرخ کرده تند، فلفل تازه تند، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص
30,000 تومان
لینگوا نرمال
زبان تنوری، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا..
29,000 تومان
هاوک نرمال
فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا...
35,000 تومان
فالکو نرمال
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص و ...
33,000 تومان
آبیزو نرمال
میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، زیتون و ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، سس هاوایی ...
25,000 تومان
سبزیجات نرمال
قارچ، گوجه، بادمجان، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، سس پستو
19,000 تومان
کواترو نرمال
به انتخاب مشتری
36,000 تومان
پپادو نرمال
راسته گوساله گریل شده(تنوری)مرغ گریل شده، فلفل آفریقایی، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص و ...
33,000 تومان
ویدج نرمال
راسته گوساله گریل شده، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس مخصوص، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا و ...
35,000 تومان
اسموتی نرمال
34,000 تومان
کبابی نرمال
33,000 تومان
استیک نرمال
35,000 تومان

مارگاریتا خانواده
قارچ، سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا ...
30,000 تومان
پاپا خانواده
ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر ...
52,000 تومان
مونتکارلو خانواده
فیله گوساله، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس بیانر ...
52,000 تومان
آوانتی خانواده
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا...
49,000 تومان
کنیبال خانواده
قارچ، پیاز، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
45,000 تومان
چیکن خانواده
قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، سس کاری، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
45,000 تومان
کالزون خانواده
قارچ، مرغ، ژامبون سس پستو، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
45,000 تومان
گامبری خانواده
قارچ، میگو، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
51,000 تومان
میلانفرد خانواده
راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس بیانر، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا....
52,000 تومان
وگا خانواده
قارچ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
36,000 تومان
سیسیل خانواده
کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
50,000 تومان
چیلی خانواده
گوشت چرخ کرده تند، فلفل تازه تند، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص
50,000 تومان
لینگوا خانواده
زبان تنوری، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا..
49,000 تومان
هاوک خانواده
فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا...
55,000 تومان
فالکو خانواده
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص و ...
53,000 تومان
آبیزو خانواده
میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، زیتون و ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، سس هاوایی ...
45,000 تومان
سبزیجات خانواده
قارچ، گوجه، بادمجان، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، سس پستو
35,000 تومان
کواترو خانواده
به انتخاب مشتری
56,000 تومان
پپادو خانواده
راسته گوساله گریل شده(تنوری)مرغ گریل شده، فلفل آفریقایی، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص و ...
53,000 تومان
ویدج (لبه دار) خانواده
راسته گوساله گریل شده، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس مخصوص، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا و ...
55,000 تومان
اسموتی خانواده
54,000 تومان
کبابی خانواده
53,000 تومان
استیک خانواده
55,000 تومان

سالاد استونا
10,000 تومان
سالاد فصل
10,000 تومان
سالاد سزار
14,000 تومان
سالاد مخصوص
18,000 تومان

نان سیر
13,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
12,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
10,000 تومان
سوپ سر آشپز
9,000 تومان
سوپ روگن
12,000 تومان
قارچ سوخاری
11,000 تومان

نوشیدنی پاپا
12,000 تومان
آب جو با لیموی تازه
7,500 تومان
آب جو قوطی
2,500 تومان
آب جو بشکه
6,500 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
دوغ
3,000 تومان
آب معدنی بزرگ
3,000 تومان
آب معدنی
1,500 تومان
نوشیدنی موهیتو
12,000 تومان