پیتزا سن سون

قزوین، میدان میرعماد، ابتدای خیابان عدلپیتزا سیسیلی متوسط
فیله گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه ، گوجه، ذرت، قارچ، زیتون
24,500 تومان
قارچ سوخاری
4,500 تومان
نان سیر
5,000 تومان
پیتزا مخلوط متوسط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، زیتون
15,500 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، زیتون
31,000 تومان
پیتزا مخصوص متوسط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، ذرت
18,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، ذرت
34,000 تومان
پیتزا مخصوص سرآشپز متوسط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت تکه ای، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون، قارچ
21,000 تومان
پیتزا مخصوص سرآشپز خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت تکه ای، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون، قارچ
40,000 تومان
پیتزا رویایی متوسط
بیکن بوقلمون، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، گوجه فرنگی، ذرت، قارچ
18,500 تومان
پیتزا رویایی خانواده
بیکن بوقلمون، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، گوجه فرنگی، ذرت، قارچ
35,000 تومان
پیتزا بادمجان متوسط
بادمجان ، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، روغن سیر، فلفل دلمه ، گوجه ، قارچ، زیتون
16,000 تومان
پیتزا بادمجان خانواده
بادمجان ، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، روغن سیر، فلفل دلمه ، گوجه ، قارچ، زیتون
30,000 تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
ذرت ، نخود فرنگی، پیاز، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، گوجه، قارچ ، زیتون
14,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
ذرت ، نخود فرنگی، پیاز، پنیر موزارلا وپارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، گوجه، قارچ ، زیتون
28,000 تومان
پیتزا پپرونی متوسط
ژامبون مخصوص تند، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، قارچ، زیتون
19,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون مخصوص تند، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، قارچ، زیتون
36,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
فیله مرغ عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، گوجه، ذرت، قارچ، زیتون
19,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
فیله مرغ عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، گوجه، ذرت، قارچ، زیتون
36,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
گوشت چرخ کرده عمل آوری شده ، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، ذرت، قارچ، زیتون
21,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده عمل آوری شده ، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، ذرت، قارچ، زیتون
39,000 تومان
پیتزا سیسیلی متوسط
فیله گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه ، گوجه، ذرت، قارچ، زیتون
24,500 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
فیله گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه ، گوجه، ذرت، قارچ، زیتون
46,000 تومان
پیتزا مکزیکی متوسط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، سس فلفل، فلفل دلمه، قارچ
18,000 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیرموزارلا و پارمسان ، مرینار سس ، سس فلفل، فلفل دلمه، قارچ
34,000 تومان
پیتزا چهار فصل متوسط
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
20,500 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
39,000 تومان
پیتزا استیک و زبان متوسط
زبان گوساله، گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
25,000 تومان
پیتزا استیک و زبان خانواده
زبان گوساله، گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
48,000 تومان
پیتزا مرغ و زبان متوسط
زبان گوساله، فیله مرغ عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
23,500 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان گوساله، فیله مرغ عمل آوری شده، پنیر موزارلا و پارمسان، مرینار سس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
45,000 تومان
پیتزا رولت متوسط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیرموزارلا و پارمسان ، قارچ بلانچ ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون
12,000 تومان
استیک سن سون متوسط
فیله استیک.پنیر. پیاز.قارچ.زیتون.فلفل دلمه.سس مرینارا.روغن سیر
24,500 تومان
استیک سن سون خانواده
فیله استیک.پنیر. پیاز.قارچ.زیتون.فلفل دلمه.سس مرینارا.روغن سیر
46,000 تومان
بیف استراگانف متوسط
گوشت فیله_چیپس خلالی_پنیر_سس الفردو_قارچ_فلفل دلمه
23,500 تومان
بیف استراگانف متوسط
فیله گوشت_چیپس خلالی_پنیر_سس الفردو_قارچ_فلفل دلمه
23,500 تومان
بیف استراگانف خانواده
45,000 تومان

چیکن آلفردو
پاستا پنه، سینه مرغ، سس آلفردو، نان سیر ، پنیر، شیر، خامه
15,000 تومان
اسپاگتی با سس ناپلین
پاستا رشته ای، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، جعفری، کرفس، کدو، سیر، قارچ
12,000 تومان
لازانیا گوشت
15,000 تومان

همبرگر کمبو
همبرگر، سیب زمینی، نوشابه
19,000 تومان
همبرگر
14,500 تومان
چیز برگر
15,500 تومان
قارچ برگر
15,000 تومان
رویال برگر
قارچ و پنیر
18,000 تومان
گریل فیلت با پنیر
فیله مرغ گریل شده
12,500 تومان
گریل فیلت بدون پنیر
11,500 تومان
فیلادلفیا استیک با پنیر
15,000 تومان
ژامبون گوشت تنوری
8,500 تومان
دوبل برگر
20,000 تومان
چیز دوبل برگر
21,500 تومان
سوپر برگر
16,500 تومان
استیک سن سون
17,500 تومان

فیله استریپس
16,000 تومان
هات وینگز
15,000 تومان
بروستد 1/4سینه
14,500 تومان
بروستد 1/2 ران
29,000 تومان
بروستد 1/4 ران
14,500 تومان
بروستد1/2 سینه
29,000 تومان

سالاد سزار
9,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
قارچ و پنیر
5,000 تومان
سوپ جو کرم دار
2,500 تومان
چیپس و پنیر
6,000 تومان
سیب زمینی
4,500 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
8,000 تومان
گارلیک برد
5,000 تومان
نان سیر
5,000 تومان
قارچ سوخاری
4,500 تومان
چیپس سن سون
4,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
1,800 تومان
نوشابه خانواده کوکا
3,200 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
دلستر
2,500 تومان
آب معدنی
500 تومان
سون آب
1,500 تومان
نوشابه قوطی zero
1,500 تومان
نوشابه قوطی فانتا
1,500 تومان
نوشابه خانواده فانتا
2,800 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
2,800 تومان
اسپرایت
2,800 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
پیتزا سن سون هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00