شاهین

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار شهید بهشتی بعداز سرزمین سحرآمیزچلو برگ لقمه ای با سس بالزامیک
28,500 تومان
چلو سلطانی مخصوص
یک سیخ
28,500 تومان
چلو برگ ممتاز گوسفندی
یک سیخ
23,750 تومان
چلو بختیاری
19,950 تومان
چلو وزیری
19,000 تومان
چلو کوبیده نگین دار مخصوص
17,100 تومان
چلو جوجه حلزونی مخصوص
14,250 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ
14,250 تومان
قیمه نثار مخصوص
11,400 تومان
برنج ایرانی پرسی
4,750 تومان
کوبیده یک سیخ
120 گرم
4,750 تومان
جوجه سیخی
220 گرم
9,500 تومان

ماست موسیر
950 تومان

نوشابه قوطی
2,280 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
آب معدنی خانواده
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
دلستر یک لیتری
4,275 تومان
دلستر قوطی هولستن
3,563 تومان
دلستر شیشه ای
1,900 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان