خانه کباب خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

شهرک کوثر،خیابان شهید محلاتی، پلاک 34کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
5,700 تومان
گوجه سیخی
1,425 تومان
پک (ریحان یا پیاز+فلفل+لیمو+سماغ)
1,900 تومان
بال و کتف کبابی
6,650 تومان
چلوکباب کوبیده مخصوص خورشید
2سیخ کوبیده 120گرمی 300گرم برنج ایرانی+دورچین کامل
15,200 تومان
چلو جوجه کباب (فیله)
300گرم فیله مرغ +300گرم برنج ایرانی +دورچین کامل
15,200 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص خورشید
16,625 تومان
چلوکباب میکس ویژه
300گرم فیله مرغ+120گرم کوبیده300گرم برنج و دورچین کامل
20,900 تومان
کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
5,700 تومان
جوجه کباب سیخی
300گرم فیله مرغ تازه
12,065 تومان
بال و کتف کبابی
6,650 تومان

چلو کره ایرانی
300گرم برنج ایرانی
5,225 تومان
گوجه سیخی
1,425 تومان
نان سنگک تازه
1,425 تومان
پک (ریحان یا پیاز+فلفل+لیمو+سماغ)
1,900 تومان

نوشابه شیشه تک نفره کوکا
1,615 تومان
دوغ لیوانی
1,710 تومان
ماالشعیر شیشه
2,375 تومان
نوشابه خانواده کوکا
3600
0 تومان
دوغ خانواده نعنایی
4,750 تومان
مالشعیر خانواده
4,275 تومان
ماست چکیده موسیر
1,900 تومان
زیتون پرورده
2,375 تومان