خانه کباب خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

شهرک کوثر،خیابان شهید محلاتی، پلاک 34کوبیده سیخی
یک سیخ،بدون نان و برنج،120 گرمی
4,750 تومان
گوجه سیخی
1,425 تومان
پرس برنج ایرانی
4,750 تومان
کوبیده سیخی
یک سیخ،بدون نان و برنج،120 گرمی
4,750 تومان
گوجه سیخی
1,425 تومان
جوجه کباب فیله سیخی
یک سیخ،بدون نان و برنج،260 گرمی
10,925 تومان
بال کباب سیخی
یک سیخ،بدون نان و برنج
6,650 تومان
پرس برنج ایرانی
4,750 تومان
پک (فلفل،ریحان،لیمو)
1,900 تومان
نان
950 تومان

ماست چکیده موسیر
1,425 تومان
زیتون پرورده
2,375 تومان

دلستر کوچک
2,375 تومان
دلستر خانواده
3,325 تومان
نوشابه خانواده
3,135 تومان
نوشابه شیشه ای
1,330 تومان
نوشابه کوچک بطری
1,140 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان