ساندویچ پگاه

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،رو به روی ورزشگاه شهیدرجاییسمبوسه
1,395 تومان
بندری ویژه
6,975 تومان
همبرگر مخصوص پگاه
6,510 تومان
قارچ برگر مخصوص پگاه
8,835 تومان
رویال برگر پگاه
9,300 تومان
دوبل برگر پگاه
13,020 تومان
هات رویال برگر
10,230 تومان
هات داگ پنیری
6,975 تومان
بندری ویژه
6,975 تومان
ژامبون گوشت تنوری
7,440 تومان
ژامبون مرغ تنوری
7,440 تومان
هات داگ قارچ و پنیری
7,440 تومان
بلغاری ویژه
6,975 تومان

همبرگر 60%
4,650 تومان
کباب لقمه
4,650 تومان
رویال برگر
7,440 تومان
قارچ برگر
6,975 تومان
چیز برگر
6,045 تومان
دوبل برگر
11,160 تومان
کالباس خشک
4,650 تومان
ژامبون مرغ
5,580 تومان
ژامبون گوشت
5,580 تومان
کوکتل
4,185 تومان
کوکتل پنیری
5,580 تومان
مغز و زبان
9,300 تومان
مغز و مرغ
8,370 تومان

ساندویچ ویژه پگاه
12,090 تومان
ماکارونی
2,790 تومان
ماکارونی قارچ و پنیر
5,115 تومان
سوسیس آلمانی
2,790 تومان
سوسیس سیب زمینی
3,720 تومان
بندری
4,650 تومان
جگر
4,650 تومان
چگر بندری
5,115 تومان
بندری قارچ و پنیر
6,975 تومان
بلغاری
4,650 تومان
هات داگ 70%
5,115 تومان
هات داگ پنیری
7,440 تومان
مرغ
5,580 تومان
مرغ ویژه پگاه
7,905 تومان
مغز
8,370 تومان
مغز ویژه پگاه
10,695 تومان
زبان
10,230 تومان
زبان ویژه پگاه
12,555 تومان

بندری (پرسی)
12,090 تومان
جگر (پرسی)
13,020 تومان
بندری ویژه (پرسی)
14,880 تومان
مرغ (پرسی)
13,020 تومان
مرغ ویژه (پرسی)
14,880 تومان
ماکارونی (پرسی)
9,300 تومان
جگر ماکارونی (پرسی)
9,300 تومان
سوسیس سیب زمینی (پرسی)
12,090 تومان

سمبوسه
1,395 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
3,720 تومان

دوغ خانواده
3,255 تومان
نوشابه خانواده
3,255 تومان
آب معدنی بزرگ
2,325 تومان
آب معدنی بزرگ
2,325 تومان
نوشابه شیشه ای
1,395 تومان
دوغ لیوانی
930 تومان
دلستر هی دی 1 لیتری
3,255 تومان
دلستر هی دی شیشه ای
1,860 تومان