ساندویچ پگاه

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،رو به روی ورزشگاه شهیدرجاییهات داگ قارچ و پنیری
8,370 تومان
رویال برگر پگاه
11,160 تومان
بندری ویژه
6,975 تومان
سمبوسه
1,860 تومان
همبرگر مخصوص پگاه
6,510 تومان
قارچ برگر مخصوص پگاه
8,835 تومان
رویال برگر پگاه
11,160 تومان
دوبل برگر پگاه
13,020 تومان
هات رویال برگر
14,880 تومان
هات داگ پنیری
6,975 تومان
بندری ویژه
6,975 تومان
ژامبون گوشت تنوری
8,370 تومان
ژامبون مرغ تنوری
8,370 تومان
هات داگ قارچ و پنیری
8,370 تومان
بلغاری ویژه
6,975 تومان

همبرگر 60%
4,650 تومان
کباب لقمه
4,650 تومان
رویال برگر
7,440 تومان
قارچ برگر
9,300 تومان
چیز برگر
8,370 تومان
دوبل برگر
14,880 تومان
کالباس خشک
5,580 تومان
ژامبون مرغ
6,045 تومان
ژامبون گوشت
6,510 تومان
کوکتل
4,650 تومان
کوکتل پنیری
5,580 تومان

ساندویچ ویژه پگاه
12,090 تومان
ماکارونی
3,255 تومان
ماکارونی قارچ و پنیر
5,115 تومان
سوسیس آلمانی
2,790 تومان
سوسیس سیب زمینی
4,185 تومان
بندری
5,580 تومان
جگر
6,045 تومان
چگر بندری
6,510 تومان
بندری قارچ و پنیر
6,975 تومان
بلغاری
5,580 تومان
هات داگ 70%
5,580 تومان
هات داگ پنیری
7,440 تومان
مرغ
6,510 تومان
مرغ ویژه پگاه
7,905 تومان

بندری (پرسی)
12,090 تومان
جگر (پرسی)
13,020 تومان
بندری ویژه (پرسی)
14,880 تومان
مرغ (پرسی)
16,740 تومان
مرغ ویژه (پرسی)
14,880 تومان
ماکارونی (پرسی)
13,020 تومان
جگر ماکارونی (پرسی)
9,300 تومان
سوسیس سیب زمینی (پرسی)
13,950 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر(پرسی)
16,740 تومان
مرغ پرسی با قارچ و پنیر
19,530 تومان
ماکارونی پرسی با قارچ و پنیر
15,810 تومان

سوپ جو
2,790 تومان
سمبوسه
1,860 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
4,650 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,300 تومان

دوغ خانواده
3,255 تومان
نوشابه خانواده
4,185 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
آب معدنی کوچک
930 تومان
نوشابه شیشه ای کوکا
1,860 تومان
دوغ لیوانی
1,395 تومان
دلستر هی دی 1 لیتری بزرگ
4,185 تومان
دلستر هی دی شیشه ای
2,325 تومان
دوغ آبعلی شیشه ای کوچک
2,046 تومان

قارچ و پنیر
2,790 تومان
پنیر
1,860 تومان