ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبیدیزی کلاسیک
16,150 تومان
سبزی خوردن
1,425 تومان
دیزی پرچرب
16,625 تومان
نان اضافه
665 تومان
دیزی کلاسیک
16,150 تومان
دیزی کم چرب
16,150 تومان
دیزی تند
16,625 تومان
دیزی پرچرب
16,625 تومان
کوفته آبی
14,250 تومان
ناموجود

سبزی خوردن
1,425 تومان
ترشی مخلوط
950 تومان
ماست موسیر
1,425 تومان
نان اضافه
665 تومان
نوشابه قوطی
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
آب معدنی
665 تومان
دوغ بزرگ
5,225 تومان
دوغ شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان