ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبینان اضافه
665 تومان
دیزی پرچرب
12,825 تومان
سبزی خوردن
1,140 تومان
دیزی تند
12,825 تومان
دیزی کلاسیک
12,350 تومان
دیزی کم چرب
12,350 تومان
دیزی تند
12,825 تومان
دیزی پرچرب
12,825 تومان

سبزی خوردن
1,140 تومان
ترشی
475 تومان
نان اضافه
665 تومان
نوشابه
1,330 تومان
دوغ
950 تومان
آب معدنی
475 تومان
دوغ بزرگ
3,325 تومان
دوغ شیشه ای
1,425 تومان
نوشابه شیشه ای
1,425 تومان
نوشابه خانواده
3,040 تومان
دوغ
3,325 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 9000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
ایزی دیزی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
11:30 تا 15:00
19:30 تا 22:00