ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبیسبزی خوردن
1,140 تومان
دیزی پرچرب
14,250 تومان
نان اضافه
665 تومان
دیزی کلاسیک
13,775 تومان
دیزی کلاسیک
13,775 تومان
دیزی کم چرب
13,775 تومان
دیزی تند
14,250 تومان
دیزی پرچرب
14,250 تومان

سبزی خوردن
1,140 تومان
ترشی
665 تومان
نان اضافه
665 تومان
نوشابه
1,425 تومان
دوغ
950 تومان
آب معدنی
665 تومان
دوغ بزرگ
3,800 تومان
دوغ شیشه ای
1,710 تومان
نوشابه شیشه ای
1,710 تومان
نوشابه خانواده
3,325 تومان