سالمون

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)کوفته تبریزی هر عدد
8,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
با برنج 100% ایرانی
12,500 تومان
سالاد
2,500 تومان
قیمه نثار ویژه
با برنج 100% ایرانی
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
با برنج خارجی
10,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
با برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
با برنج خارجی
11,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
با برنج 100% ایرانی
13,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
قیمه نثار معمولی
با برنج خارجی
13,000 تومان
قیمه نثار ویژه
با برنج 100% ایرانی
15,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
13,000 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
با برنج خارجی
10,500 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
با برنج 100% ایرانی
12,500 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
15,000 تومان
قیمه و قورمه معمولی
با برنج خارجی
10,000 تومان
قیمه و قورمه ویژه
با برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
قیمه و قورمه مخصوص
با دورچین برنج 100% ایرانی
10,000 تومان
سلطانی مخصوص
با دورچین برنج 100% ایرانی
24,000 تومان
چلو برگ گوساله مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
27,000 تومان
بختیاری مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
20,000 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
13,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
با دورچین و برنج 100% ایرانی
16,000 تومان
سبزی پلو با ماهی (پنج شنبه ها و جمعه ها)
22,000 تومان
ناموجود
فسنجون ویژه
15,000 تومان
فسنجون مخصوص
16,000 تومان

کباب سلطانی مخصوص سر آشپز
32,000 تومان
کباب برگ مخصوص سر آشپز
27,000 تومان
کباب بختیاری مخصوص سر آشپز
20,000 تومان
چلو کباب شفت مخصوص سر آشپز
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص سر آشپز
17,000 تومان
چلو کباب جوجه مخصوص سر آشپز
15,000 تومان
قیمه نثار مخصوص سر آشپز
18,000 تومان

خوراک جوجه معمولی
7,000 تومان
خوراک جوجه ویژه
8,000 تومان
خوراک جوجه مخصوص
10,000 تومان
خوراک کوبیده
4,000 تومان
خوراک شفت
12,000 تومان
خوراک برگ
21,000 تومان
خوراک مرغ
8,000 تومان
خورشت قیمه و قورمه
8,500 تومان

کتلت هر عدد
3,000 تومان
کوفته تبریزی هر عدد
8,000 تومان
سوپ جو کیلویی
8,000 تومان
کوکو سبزی هر عدد
2,500 تومان
میرزا قاسمی پرسی
6,500 تومان
سوپ شیر کیلویی
12,000 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
سالاد
2,500 تومان

دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه کوچک
1,700 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان