عتیق

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666چلو کباب کوبیده
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
17,100 تومان
قیمه نثار
17,550 تومان
چلو کباب بختیاری
22,500 تومان
چلوکباب شیشلیک (بدون استخوان)
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
33,300 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
37,800 تومان
چلوکباب شیشلیک (بدون استخوان)
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
33,300 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
33,300 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
33,300 تومان
چلو کباب بلغاری
27,000 تومان
چلوکباب قفقازی
27,000 تومان
چلو کباب بختیاری
22,500 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
23,400 تومان
چلو کباب برگ معمولی
200 گرم فیله گوساله همراه با 450 گرم برنج ایرانی
23,400 تومان
ماهی قزل آلا
18,000 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
17,550 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
17,550 تومان
باقالی پلو با مرغ
17,100 تومان
قیمه نثار
17,550 تومان
شنیسل مرغ
15,750 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
15,300 تومان
چلو کوبیده نگینی
17,550 تومان
چلو کباب کوبیده
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
17,100 تومان
قرمه سبزی
14,850 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
19,800 تومان

سوپ
3,150 تومان
سالاد
3,150 تومان
ماست بورانی
1,980 تومان
ماست بادمجان
1,980 تومان
ماست و خیار
1,980 تومان
ماست موسیر عتیق
1,980 تومان
ماست موسیر
900 تومان
زیتون پرورده
3,150 تومان
ترشی مخلوط
2,700 تومان

نوشابه
1,170 تومان
نوشابه قوطی
2,025 تومان
نوشابه خانواده
3,240 تومان
دوغ لیوانی
900 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
900 تومان
آب معدنی بزرگ
1,800 تومان
دلستر
2,250 تومان