عتیق

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آبزرشک پلو با مرغ
14,850 تومان
قیمه نثار
16,650 تومان
جوجه کباب مخصوص
300
15,750 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
15,750 تومان
چلو کباب سلطانی
36,000 تومان
چلوکباب شیشلیک (بدون استخوان)
بدون استخوان
32,400 تومان
چلو کباب چنجه
32,400 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
32,400 تومان
چلو کباب بلغاری
25,200 تومان
چلوکباب قفقازی
23,400 تومان
چلو کباب بختیاری
21,600 تومان
چلو کباب مخلوط
25,200 تومان
چلو کباب برگ معمولی
21,600 تومان
باقالی پلو با گوشت
19,800 تومان
چلو گوشت
18,000 تومان
ماهی قزل آلا
17,100 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
15,750 تومان
جوجه کباب مخصوص
300
15,750 تومان
باقالی پلو با مرغ
15,750 تومان
قیمه نثار
16,650 تومان
شنیسل مرغ
14,850 تومان
زرشک پلو با مرغ
14,850 تومان
چلو کوبیده نگینی
16,650 تومان
چلو کباب کوبیده
16,650 تومان
قرمه سبزی
14,850 تومان
جوجه فسنجانی
19,800 تومان

سوپ
3,150 تومان
سالاد
3,150 تومان
ماست بورانی
1,980 تومان
ماست بادمجان
1,980 تومان
ماست و خیار
1,980 تومان
ماست موسیر عتیق
1,980 تومان
ماست موسیر
900 تومان
زیتون پرورده
3,150 تومان
ترشی مخلوط
2,700 تومان

نوشابه
900 تومان
نوشابه قوطی
1,800 تومان
نوشابه خانواده
2,970 تومان
دوغ قوطی
1,800 تومان
دوغ لیوانی
900 تومان
دوغ خانواده
3,600 تومان
آب معدنی کوچک
720 تومان
آب معدنی بزرگ
1,350 تومان
دلستر
1,800 تومان