ستاره

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
ارسال رایگان

ولیعصر آیت الله خامنه ای جنب ورزشگاه شهید رجاییجوجه کباب معمولی
13,500 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
20,700 تومان
سوپ
2,700 تومان
سینی کباب مخصوص ستاره
79,200 تومان
چلو کباب شیشلیک بره
55,800 تومان
چلو کباب فیله گوسفندی
48,600 تومان
چلو کباب سلطانی
54,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
47,700 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
36,000 تومان
چلو کباب ترش
36,000 تومان
چلو کباب بختیاری
29,700 تومان
چلو کباب جوجه فیله با قارچ
23,400 تومان
چلو کباب جوجه با استخوان
23,400 تومان
چلو کباب جوجه ران
22,500 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
20,700 تومان
چلو کباب جوجه مخصوص
19,800 تومان
چلو گوشت گردن گوسفندی
45,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
18,900 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,100 تومان
چلو کره
4,500 تومان
جوجه کباب معمولی
13,500 تومان
کوبیده معمولی
15,300 تومان
جوجه کباب ران معمولی
17,100 تومان
چلومرغ معمولی
13,500 تومان
باقالی پلو با مرغ معمولی
14,400 تومان

سالاد فصل
3,600 تومان
ماست خیار
3,600 تومان
ماست بورانی اسفناج
3,600 تومان
سوپ
2,700 تومان
سالاد شیرازی
2,700 تومان
سالاد ماکارانی
4,500 تومان
سالاد جوانه گندم
4,500 تومان
سالاد اندونزی
4,500 تومان
سالاد کدو
4,500 تومان
سالاد بروکلی
4,500 تومان
سالاد کرفس
4,500 تومان
سالاد یونانی
4,500 تومان
سالاد پیازچه
4,500 تومان
سبزی خوردن
2,700 تومان
ترشیجات
2,700 تومان
ژله
2,700 تومان

دلستر قوطی
2,700 تومان
آب معدنی
900 تومان
دوغ قوطی
2,700 تومان
نوشابه قوطی
2,070 تومان