ستاره

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 80,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

ولیعصر آیت الله خامنه ای جنب ورزشگاه شهید رجاییچلو کباب جوجه مخصوص
19,800 تومان
سالاد فصل
3,600 تومان
چلو گوشت
43,200 تومان
سینی کباب مخصوص ستاره
79,200 تومان
چلو کباب فیله گوسفندی
48,600 تومان
چلو کباب سلطانی
54,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
47,700 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
36,000 تومان
چلو کباب ترش
36,000 تومان
چلو کباب بختیاری
29,700 تومان
چلو کباب جوجه فیله با قارچ
23,400 تومان
چلو کباب جوجه با استخوان
23,400 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
20,700 تومان
چلو کباب جوجه مخصوص
19,800 تومان
چلو کره
4,500 تومان
باقالی پلو با گوشت کردن گوسفندی
46,800 تومان
چلو گوشت گردن گوسفندی
45,000 تومان
باقالی پلو با گوشت
45,000 تومان
چلو گوشت
43,200 تومان
چلو خورشت قیمه نثار
20,700 تومان
پلو باقالی
6,300 تومان

سالاد فصل
3,600 تومان
ماست خیار
3,600 تومان
ماست بورانی اسفناج
3,600 تومان
سوپ
2,700 تومان
سالاد شیرازی
2,700 تومان
سالاد ماکارانی
4,500 تومان
سالاد جوانه گندم
4,500 تومان
سالاد اندونزی
4,500 تومان
سالاد کدو
4,500 تومان
سالاد بروکلی
4,500 تومان
سالاد کرفس
4,500 تومان
سالاد یونانی
4,500 تومان
سالاد پیازچه
4,500 تومان
سالاد اسفناج
4,500 تومان
ترشیجات
2,700 تومان

نوشابه قوطی
2,070 تومان
دلستر قوطی
2,700 تومان
آب معدنی
900 تومان
دوغ محلی
2,700 تومان
دسر ژله
2,700 تومان