خانه تشریفات پارس

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
9,975 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
9,975 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
مدت زمان پخت 20 دقیقه
12,350 تومان
چلوکباب شف
12,350 تومان
قورمه سبزی/ قیمه سیب زمینی بابرنج ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
8,550 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی بابرنج ایرانی
10,450 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج ایرانی
11,400 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی بابرنج ایرانی
10,450 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج ایرانی
9,500 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج ایرانی
9,500 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
14,250 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
18,050 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
16,150 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سرآشپز
مدت زمان پخت 20 دقیقه
18,050 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
17,100 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
17,100 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
12,350 تومان
قیمه نثار سر آشپز
12,350 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یا بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
11,400 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
15,200 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
13,300 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
14,250 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
14,250 تومان
چلو کباب نگین دار
12,350 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
13,300 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
22,800 تومان
چلو کباب بختیاری (فیله) مخصوص
19,000 تومان

سالاد فصل
1,900 تومان
ماست موسیر
950 تومان
زیتون
1,900 تومان
ترشی فلفل
1,425 تومان
زیتون بدون هسته
1,900 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
1,425 تومان
ترشی بندری
950 تومان
ماست موسیررامک
1,425 تومان

آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,425 تومان
دوغ زالی خانواده
4,750 تومان
دوغ زالی کوچک
2,375 تومان
دوغ خشگوار خانواده
4,038 تومان
دوغ کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده ایستک
3,040 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر باربیکن شیشه ای
2,850 تومان
نوشابه قوطی کوکا
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,425 تومان
دوغ آبعلی گازدارشیشه ای
1,900 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
1,045 تومان
دلستربیگ بیر
2,850 تومان