خانه تشریفات پارس

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
13,000 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج ایرانی
13,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
13,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
12,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
مدت زمان پخت 20 دقیقه
15,000 تومان
چلوکباب شف
15,000 تومان
قورمه سبزی/ قیمه سیب زمینی بابرنج ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
11,000 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی بابرنج ایرانی
13,000 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج ایرانی
13,000 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی بابرنج ایرانی
13,000 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج ایرانی
12,000 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج ایرانی
14,000 تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
16,000 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
19,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
18,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سرآشپز
مدت زمان پخت 20 دقیقه
19,000 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
19,000 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
19,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
15,000 تومان
قیمه نثار سر آشپز
18,000 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یا بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
13,000 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
16,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
16,000 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
16,000 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
16,000 تومان
چلو کباب نگین دار
13,000 تومان

سالاد فصل
2,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون
2,000 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
6,000 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
8,000 تومان
ترشی فلفل
1,500 تومان
زیتون بدون هسته
2,000 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
1,500 تومان
ترشی بندری
1,500 تومان
ماست موسیررامک
1,500 تومان

آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
دوغ زالی خانواده
7,000 تومان
دوغ زالی کوچک
3,500 تومان
دوغ خشگوار خانواده
5,000 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده ایستک
4,500 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر باربیکن شیشه ای
3,000 تومان
نوشابه قوطی کوکا
2,300 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,600 تومان
دوغ آبعلی گازدارشیشه ای
2,500 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
1,700 تومان
دلستربیگ بیر
3,500 تومان