خانه تشریفات پارس

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانسالاد فصل
1,900 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
9,975 تومان
چلو جوجه کباب ترش معمولی,برنج خارجی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
مدت زمان پخت 20 دقیقه
12,350 تومان
چلو جوجه تکه ماستی معمولی،برنج خارجی
9,025 تومان
چلو جوجه مکزیکی معمولی,برنج خارجی
9,025 تومان
زرشک پلو بامرغ معمولی,برنج خارجی
8,075 تومان
قیمه نثار معمولی،برنج خارجی
8,075 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیبزمینی یا بادمجان معمولی (برنج خارجی)
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
8,075 تومان
چلوکباب شف
12,350 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی،برنج خارجی
8,550 تومان
چلو جوجه کباب معمولی،برنج خارجی
8,075 تومان
قورمه سبزی/ قیمه سیب زمینی یا بادمجان بابرنج ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
8,550 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی بابرنج ایرانی
10,450 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج ایرانی
11,400 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی بابرنج ایرانی
10,450 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج ایرانی
9,500 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج ایرانی
9,025 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
14,250 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
18,050 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
16,150 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سرآشپز
مدت زمان پخت 20 دقیقه
18,050 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
17,100 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
17,100 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
12,350 تومان
قیمه نثار سر آشپز
12,350 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یا بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
11,400 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
15,200 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
13,300 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
14,250 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
14,250 تومان
چلو کباب نگين دار
12,350 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
13,300 تومان

سالاد فصل
1,900 تومان
ماست موسير
950 تومان
زیتون
1,900 تومان
سوپ ( تکنفره)
جو قارچ و ذرت
1,900 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
4,750 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
6,650 تومان
ماست و خيار
1,425 تومان
ماست بادمجان
1,425 تومان
ترشي فلفل
950 تومان
زيتون بدون هسته
1,900 تومان
خيار شور ويژه ( ريز سركه اي)
1,425 تومان
ترشي بندري
950 تومان

آب معدنی کوچک
665 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
دوغ زالی خانواده
4,275 تومان
دوغ زالی کوچک
1,900 تومان
دوغ خشگوار خانواده
3,325 تومان
دوغ کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده ایستک
2,850 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر باربیکن شیشه ای
2,850 تومان
نوشابه قوطی کوکا
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,425 تومان
هایپ
5,700 تومان
جک وستر
4,750 تومان
نوشابه بوم بوم
4,750 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
خانه تشریفات پارس هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00