خانه کباب هورا

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 700,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

خیابان شهرداری،رو به روی پارک ملتکباب اصیل بناب
14,880 تومان
پلو دیگی
5,115 تومان
کباب سلطانی
همراه با مخلفات
34,410 تومان
کباب بختیاری
همراه با مخلفات
21,390 تومان
کباب تکه ماستی
همراه با مخلفات
29,760 تومان
کباب برگ مخصوص
همراه با مخلفات
29,760 تومان
کباب جوجه ترش
همراه با مخلفات
21,390 تومان
جوجه کباب بی استخوان
همراه با مخلفات
14,880 تومان
فیله کباب
همراه با مخلفات
29,760 تومان
کباب کوبیده ساطوری
همراه با مخلفات
13,020 تومان
کباب کوبیده پرسی
همراه با مخلفات
12,090 تومان
کباب تند مخلوط سبزیجات
همراه با مخلفات
13,950 تومان
پلو کره
4,650 تومان
پلو دیگی
5,115 تومان
کباب اصیل بناب
14,880 تومان
کباب چنجه
26,040 تومان
کوبیده تک سیخ
4,650 تومان
جوجه کباب با استخوان
21,390 تومان

سوپ
2,790 تومان
سالاد
3,255 تومان
زیتون پرورده
4,650 تومان
ماست خیار
3,255 تومان

نوشابه قوطی
1,860 تومان
دلستر قوطی
2,325 تومان
آب معدنی کوچک
1,395 تومان
دوغ بطری
1,395 تومان
نوشابه خانواده
3,255 تومان