خان بابا

(14 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 40,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

خیابان امام،بازار الاف راسته،گیوه کش ها،پلاک12 تلفن 33240755خوراک کوبیده مخصوص
بدون برنج
6,880 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
250گرم جوجه و کوبیده تک سیخ 7تیکه 400گرم برنج پخته شده
10,320 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
200گرم جوجه100گرم کوبیده400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
چلو کباب وزیری سرآشپز
280گرم جوجه 200گرم کوبیده 400گرم برنج پخته شده
15,480 تومان
چلو کباب وزیری ویژه (دونفره)
400گرم جوجه 200گرم کوبیده 500گرم برنج پخته شده
18,920 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
250گرم جوجه و کوبیده تک سیخ 7تیکه 400گرم برنج پخته شده
10,320 تومان
چلو کباب میکس سر آشپز
360گرم جوجه وکوبیده دوسیخ 10تیکه 400گرم برنج پخته شده
13,760 تومان
چلو کباب میکس ویژه (دونفره)
500گرم جوجه وکوبیده دوسیخ14تیکه500گرم برنج پخته شده
18,060 تومان
چلو شف جوجه مخصوص
250گرم جوجه و کوبیده تک سیخ دولایه 400گرم برنج پخته شده
10,320 تومان
چلو شف جوجه سرآشپز
360گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 400گرم برنج پخته شده
13,760 تومان
چلو شف جوجه ویژه (دونفره)
500گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 500گرم برنج پخته شده
18,060 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
230گرم جوجه وکوبیده تک سیخ400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
چلو کباب نگینی سرآشپز
320گرم جوجه وکوبیده دوسیخ 400گرم برنج پخته شده
12,040 تومان
چلو کباب نگینی ویژه (دونفره)
460گرم جوجه کوبیده دو سیخ 500گرم برنج پخته شده
16,340 تومان
چلو کباب بناب مخصوص
230گرم تک سیخ 400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
چلو کباب بناب سرآشپز
320گرم دوسیخ 400گرم برنج پخته شده
12,040 تومان
چلو کباب بناب ویژه (دونفره)
460گرم دو سیخ 500گرم برنج پخته شده
16,340 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
290گرم تک سیخ 400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سر آشپز
420گرم دوسیخ 400گرم برنج پخته شده
12,040 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان ویژه (دونفره)
580گرم دوسیخ 500گرم برنج پخته شده
16,340 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
200گرم جوجه تک سیخ 400گرم برنج پخته شده
8,600 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
280گرم جوجه دوسیخ 400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان ویژه (دونفره)
400گرم جوجه دوسیخ 500گرم برنج پخته شده
14,620 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
200گرم کوبیده دوسیخ 400گرم برنج پخته شده
8,600 تومان
چلو کباب کوبیده سرآشپز
300گرم کوبیده سه سیخ 400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه (دونفره)
400گرم کوبیده چهارسیخ 500گرم برنج پخته شده
14,620 تومان

چلو ماهی قزل آلا مخصوص
ماهی قزل 300گرمی 400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
چلو ماهی قزل آلا سرآشپز
ماهی قزل 400گرمی 400گرم برنج پخته شده
14,620 تومان
چلو ماهی قزل آلا ویژه (دونفره)
2تاماهی قزل300گرمی 500گرم برنج پخته شده
19,780 تومان
چلو مرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران 400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
چلو مرغ سرخ کرده سرآشپز
2تاران280 گرمی 400گرم برنج پخته شده
12,040 تومان
چلو مرغ سرخ کرده ویژه (دونفره)
2تاران 420گرمی 500گرم برنج پخته شده
16,340 تومان
چلو شنیسل سوخاری مخصوص
200گرم شنیسل 400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
چلو شنیسل سوخاری سرآشپز
280گرم شنیسل 400گرم برنج پخته شده
12,040 تومان
چلو شنیسل سوخاری ویژه (دونفره)
400گرم شنیسل 500گرم برنج پخته شده
16,340 تومان

قیمه نثار قزوین مخصوص
100گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 400گرم برنج پخته شده
9,460 تومان
قیمه نثار قزوین سرآشپز
140گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 400گرم برنج پخته شده
12,900 تومان
قیمه نثار قزوین ویژه (دونفره)
200گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 500گرم برنج پخته شده
17,200 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
420گرم ران 400گرم برنج پخته شده
8,600 تومان
زرشک پلو با مرغ سرآشپز
2تاران280 گرمی 400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه (دونفره)
2تاران 420گرمی 500گرم برنج پخته شده
14,620 تومان
قرمه سبزی مخصوص
90گرم گوشت 400گرم برنج پخته شده
8,600 تومان
قرمه سبزی سرآشپز
120گرم گوشت 400گرم برنج پخته شده
11,180 تومان
قرمه سبزی ویژه (دونفر)
180گرم گوشت 500گرم برنج پخته شده
14,620 تومان

خوراک وزیری مخصوص
بدون برنج
9,460 تومان
خوراک ماهی مخصوص
بدون برنج
9,460 تومان
خوراک شف جوجه مخصوص
بدون برنج
8,600 تومان
خوراک میکس مخصوص
بدون برنج
8,600 تومان
خوراک بال سرخ کرده مخصوص
بدون برنج
8,600 تومان
خوراک شنیسل سوخاری مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک مرغ سرخ کرده مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک نگینی مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک بناب مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک بال کباب مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
بدون برنج
7,740 تومان
خوراک جوجه بی استخوان مخصوص
بدون برنج
6,880 تومان
خوراک مرغ آبپز مخصوص
بدون برنج
6,880 تومان
خوراک کوبیده مخصوص
بدون برنج
6,880 تومان

زیتون پرورده مخصوص
بسته بندی شرکتی
2,150 تومان
ماست موسیر مخصوص
بسته بندی شرکتی
1,290 تومان
سوپ جو مخصوص
1,290 تومان
سوپ جو نیم کیلویی
2,580 تومان
سوپ جو یک کیلویی
4,300 تومان
ترشی کلم
کلم سرکه
860 تومان
سبد میوه
چهار عددمیوه مختلف فصل
4,300 تومان
سالاد شیرازی مخصوص
گوجه خیار پیاز نعنا فلفل سیاه ابغوره
1,290 تومان

نوشابه خانواده پپسی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
2,752 تومان
نوشابه قوطی پپسی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
1,548 تومان
نوشابه شیشه ای یکبارمصرف پپسی
پپسی میراندا لیمونات
1,290 تومان
نوشابه بطری پپسی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
1,032 تومان
دوغ خانواده
خوشگوار
3,440 تومان
دوغ بطری
1,032 تومان
دوغ لیوانی
860 تومان
دلستر قوطی پارسی(پپسی)
هلو لیمو سیب استوایی کلاسیک
1,806 تومان
دلستر شیشه ای پارسی(پپسی)
هلو لیمو سیب استوایی کلاسیک
1,634 تومان
آب معدنی بزرگ پارسی
1500 سی سی
1,032 تومان
آب معدنی کوچک پارسی
350 سی سی
602 تومان

چلو کره مخصوص
400کرم برنج پخته شده کره
3,440 تومان
نان سنگک سبوس دار ساده
بزرگ
1,720 تومان
نان سنگک سبوس دار خشخاشی
بزرگ
2,150 تومان
نان و پیاز
430 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان