خان بابا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

خیابان امام،بازار الاف راسته،گیوه کش ها،پلاک12 تلفن 33240755قیمه نثار قزوین سرآشپز
120گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 400گرم برنج پخته شده ایرانی
14,250 تومان
خوراک بناب مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک کوبیده مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
220گرم جوجه110گرم کوبیده400گرم برنج پخته شده ایرانی
15,200 تومان
چلو کباب وزیری سرآشپز
220گرم جوجه 220گرم کوبیده 400گرم برنج پخته شده ایرانی
19,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه (دونفره)
440گرم جوجه 220گرم کوبیده 500گرم برنج پخته شده ایرانی
28,500 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
250گرم جوجه و کوبیده تک سیخ 7تیکه 400گرم برنج پخته شده ایرانی
12,350 تومان
چلو کباب میکس سر آشپز
340گرم جوجه وکوبیده دوسیخ 10تیکه 400گرم برنج پخته شده ایرانی
16,150 تومان
چلو کباب میکس ویژه (دونفره)
500گرم جوجه وکوبیده دوسیخ14تیکه500گرم برنج پخته شده ایرانی
21,850 تومان
چلوکباب شف جوجه مخصوص
250گرم جوجه و کوبیده تک سیخ دولایه 400گرم برنج پخته شده ایرانی
12,350 تومان
چلوکباب شف جوجه سرآشپز
340گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 400گرم برنج پخته شده ایرانی
16,150 تومان
چلوکباب شف جوجه ویژه (دونفره)
500گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 500گرم برنج پخته شده ایرانی
21,850 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی مخصوص
250گرم تک سیخ400گرم برنج پخته شده ایرانی
12,350 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی سرآشپز
340گرم دوسیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی ویژه (دونفره)
500گرم دو سیخ 500گرم برنج پخته شده ایرانی
21,850 تومان
چلو کباب بناب مخصوص
200گرم تک سیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
چلو کباب بناب سرآشپز
280گرم دوسیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
14,250 تومان
چلو کباب بناب ویژه (دونفره)
400گرم دو سیخ 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان مخصوص
350گرم جوجه استخوانی 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان سر آشپز
500گرم جوجه استخوانی 400گرم برنج پخته شده ایرانی
15,200 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان ویژه (دونفره)
700گرم جوجه استخوانی 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان
چلوکباب جوجه بی استخوان مخصوص
220گرم جوجه تک سیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
330گرم جوجه دوسیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
15,200 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان ویژه (دونفره)
440گرم جوجه دوسیخ 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
220گرم کوبیده دوسیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
چلو کباب کوبیده سرآشپز
330گرم کوبیده سه سیخ 400گرم برنج پخته شده ایرانی
15,200 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه (دونفره)
440گرم کوبیده چهارسیخ 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان

چلو ماهی قزل آلا مخصوص
ماهی قزل 350گرمی 400گرم برنج پخته شده ایرانی
16,150 تومان
چلو ماهی قزل آلا سرآشپز
ماهی قزل 500گرمی 400گرم برنج پخته شده ایرانی
21,850 تومان
چلو ماهی قزل آلا ویژه (دونفره)
700گرم ماهی 500برنج پخته شده ایرانی
30,400 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده سرآشپز
2تاران280 گرمی 400گرم برنج پخته شده ایرانی
14,250 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده ویژه (دونفره)
2تاران 420گرمی 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان
چلو شنیسل سوخاری مخصوص
200گرم شنیسل 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
چلو شنیسل سوخاری سرآشپز
300گرم شنیسل 400گرم برنج پخته شده ایرانی
15,200 تومان
چلو شنیسل سوخاری ویژه (دونفره)
400گرم شنیسل 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان

قیمه نثار قزوین مخصوص
90گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 400گرم برنج پخته شده ایرانی
11,400 تومان
قیمه نثار قزوین سرآشپز
120گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 400گرم برنج پخته شده ایرانی
14,250 تومان
قیمه نثار قزوین ویژه (دونفره)
180گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 500گرم برنج پخته شده ایرانی
19,950 تومان
قرمه سبزی مخصوص
80گرم گوشت 400گرم برنج پخته شده ایرانی
10,450 تومان
قرمه سبزی سرآشپز
110گرم گوشت 400گرم برنج پخته شده ایرانی
13,300 تومان
قرمه سبزی ویژه (دونفر)
160گرم گوشت 500گرم برنج پخته شده ایرانی
18,050 تومان

خوراک وزیری مخصوص
بدون برنج
13,300 تومان
خوراک ماهی مخصوص
بدون برنج
14,250 تومان
خوراک شف جوجه مخصوص
بدون برنج
10,450 تومان
خوراک میکس مخصوص
بدون برنج
10,450 تومان
خوراک شنیسل سوخاری مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک مرغ سرخ کرده مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک نگینی مخصوص
بدون برنج
10,450 تومان
خوراک بناب مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک جوجه بی استخوان مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک کوبیده مخصوص
بدون برنج
9,500 تومان

زیتون پرورده مخصوص
بسته بندی شرکتی
2,375 تومان
ماست موسیر مخصوص
بسته بندی شرکتی
1,425 تومان
ترشی کلم
کلم سرکه
950 تومان
سبد میوه
چهار عددمیوه مختلف فصل
4,750 تومان
سالاد شیرازی مخصوص
گوجه خیار پیاز نعنا فلفل سیاه ابغوره
1,425 تومان

نوشابه خانواده
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
3,496 تومان
نوشابه قوطی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
2,000 تومان
نوشابه شیشه ای یکبارمصرف
پپسی میراندا لیمونات
1,496 تومان
نوشابه بطری
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
1,496 تومان
دوغ خانواده
4,498 تومان
دوغ لیوانی
998 تومان
دلستر قوطی پارسی (پپسی)
هلو لیمو سیب استوایی کلاسیک
2,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1500 سی سی
1,496 تومان
آب معدنی کوچک
350 سی سی
998 تومان

چلو کره مخصوص
400کرم برنج پخته شده کره
3,800 تومان
نان سنگک سبوس دار ساده
بزرگ
1,900 تومان
نان سنگک سبوس دار خشخاشی
بزرگ
2,375 تومان
نان و پیاز
475 تومان