نان سنگک هایپر

شهرک ولایت، جنب فروشگاه هایپرکیپرنان سنگک ساده کوچک
1,000 تومان
نان سنگک ساده بزرگ
1,500 تومان
نان سنگک کنجدی کوچک
1,500 تومان
نان سنگک کنجدی بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک سبزی کوچک
1,500 تومان
نان سنگک سبزی بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک سبوس دار کوچک
1,500 تومان
نان سنگک سبوس دار بزرگ
2,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 1000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
نان سنگک هایپر هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
08:00 تا 13:00