پاشا

بلوار خرمشهر، نبش کوچه آرامشجوجه بروستد سینه دو تکه یک چهارم
13,000 تومان
جوجه بروستد ران دو تکه یک چهارم
12,000 تومان
جوجه بروستد سینه سه تکه
17,000 تومان
جوجه بروستد ران سه تکه
16,000 تومان
جوجه بروستد مخلوط سینه و ران چهار تکه یک دوم
24,000 تومان
جوجه بروستد ران چهار تکه یک دوم
23,000 تومان
کتف و بال سوخاری 4 تکه
12,000 تومان

سوپ 4 نفره
8,000 تومان
سوپ تک نفره
3,000 تومان
سیب زمینی کوچک
4,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
8,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
سس پیاله تند
500 تومان

نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه شیشه
2,000 تومان
نوشابه بطری
1,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
ماء الشعیر خانواده
4,000 تومان
ماء الشعیر شیشه
2,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
دوغ آبعلی
2,000 تومان