لقمه مجلسی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نادری،خیابان رسالت،نبش انصار 2چلوکباب کاردی سرآشپز مخصوص
17,575 تومان
چلوکباب سلطانی مخصوص
20,900 تومان
چلو کباب قفقازی مخصوص
15,200 تومان
چلو کباب قفقازی معمولی
13,300 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
17,575 تومان
چلوکباب بختیاری مخصوص
15,675 تومان
چلوکباب بختیاری معمولی
13,775 تومان
چلو کباب ترش مخصوص
17,100 تومان
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
13,300 تومان
چلوکباب وزیری مخصوص
12,350 تومان
چلو کباب وزیری معمولی
10,450 تومان
چلو کباب نگین دار معمولی
10,450 تومان
چلو کباب نگین دار مخصوص
12,350 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
10,925 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,025 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
10,925 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,025 تومان
قیمه نثار مخصوص
13,300 تومان
قیمه نثار معمولی
10,925 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
11,875 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
9,500 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
13,300 تومان
چلو ماهی قزل آلا معمولی
11,400 تومان
چلو خورشت قرمه سبزی مخصوص
9,025 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی معمولی
7,600 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان مخصوص
9,025 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان معمولی
7,600 تومان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی مخصوص
9,025 تومان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی معمولی
7,600 تومان

ماست موسیر
950 تومان
سالاد فصل
2,375 تومان
زیتون
1,900 تومان
سوپ
2,375 تومان

نوشابه قوطی
1,425 تومان
دلستر
1,900 تومان
دلستر خانواده
2,660 تومان
نوشابه خانواده
2,660 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
دوغ خانواده
2,850 تومان
نوشابه بطری
950 تومان
نوشابه بطری
950 تومان
نوشابه میوه ای شیشه ای
1,425 تومان
آب کوچک
665 تومان
آب بزرگ
950 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
3,325 تومان