تاملی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا،خیابان صنایع دستی،روبه روی بیمه بازنشستگانسالاد فصل
1,900 تومان
قیمه لپه با کته
9,500 تومان
قورمه سبزی با کته
9,500 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته مخصوص
13,300 تومان
اکبر جوجه با کته
16,150 تومان
کباب سلطانی با کته
22,800 تومان
کباب برگ با کته
20,900 تومان
کباب بختیاری با کته
17,100 تومان
کباب شفت با کته
17,100 تومان
کباب کوبیده نگین دار با کته
13,300 تومان
کباب بال زعفرانی با کته
13,300 تومان
باقالی پلو با ماهی با کته
17,100 تومان
زرشک پلو با مرغ با کته
11,400 تومان
قورمه سبزی با کته
9,500 تومان
قیمه لپه با کته
9,500 تومان
جوجه ترش با کته
20,900 تومان
کباب ترش با کته
20,900 تومان
جوجه کباب با کته نرمال
10,450 تومان
جوجه کباب با کته مخصوص
13,300 تومان
کباب کوبیده زعفرانی با کته نرمال
10,450 تومان
کباب کوبیده زعفرانی با کته مخصوص
13,300 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته نرمال
10,450 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته مخصوص
13,300 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان
سالاد فصل
1,900 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان

نوشابه بطری
950 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی خانواده
950 تومان
دلستر شیشه ای
1,425 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان