اکبر جوجه - شعبه چ عمران (مرکزی)

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهار راه عمران، جنب سازمان تبلیغاتچلو اکبر جوجه
19,950 تومان
چلو ماهی قزل آلا کامل
24,700 تومان
چلو اکبر جوجه
19,950 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
16,150 تومان
چلو ماهی قزل آلا کامل
24,700 تومان
ماهی قزل الا بدون برنج
20,900 تومان

سیر ترشی
3,800 تومان
سالاد فصل
3,800 تومان
زیتون
3,800 تومان
ماست موسیر
950 تومان
ماست سنتی
3,800 تومان
زیتون شورشرکتی
3,325 تومان

نوشابه قوطی
2,375 تومان
نوشابه خانواده
3,800 تومان
دوغ محلی کوزه ای
3,800 تومان
دوغ قوطی
3,325 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
آب معدنی
950 تومان
دلسترشیشه ای
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان
نوشابه معمولی
1,425 تومان