اکبر جوجه مرکزی

چهار راه عمران، جنب سازمان تبلیغاتچلو اکبر جوجه نیم پرسی
15,000 تومان
چلو اکبر جوجه
19,000 تومان
چلو اکبر جوجه
19,000 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
15,000 تومان
چلو اکبر جوجه نیم پرسی
15,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا کامل
22,000 تومان

سیر ترشی
3,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
زیتون
3,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست سنتی
3,500 تومان

نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ محلی کوزه ای
4,000 تومان
دوغ قوطی
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دلستر قوطی
2,500 تومان
آب معدنی
500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
اکبر جوجه مرکزی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
10:00 تا 23:00