عالی قاپو

خیابان سپه،سر شهربانی،جنب عمارت عالی قاپومرغ سوخاری 1/4 ران
یک چهارم مرغ+سیب زمینی+نان+سس+گردن
9,000 تومان
مرغ سوخاری 1/4 سینه
یک چهارم مرغ+سیب زمینی+نان+سس
9,000 تومان
مرغ سوخاری 1/2 مخلوط
یک دوم مرغ+سیب زمینی+نان+سس+گردن
18,000 تومان
بال سوخاری
چهار عدد بال+سیب زمینی+نان+سس
9,000 تومان
گردن سوخاری
پنج عدد گردن+سیب زمینی+نان+سس
9,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
5,000 تومان
سوپ
2,000 تومان

نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه شیشه
1,200 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دوغ خانواده
3,500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دلستر شیشه
1,800 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
آبمیوه گازدار
1,200 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان