بی بی خاتون

( خرید بالای 25,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

خیابان فلسطین غربی،روبه روی اداره پستگل سرخ غنجه، 38 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
آلوئه ورا یک برگ بزرگ
2,500 تومان
بهارنارنج، 79 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
قهوه خوراکی
بسته 110 گرمی ابعاد 15*20
5,000 تومان
پودر نارگیلی، 80 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
چای کوهی، 39 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
سیاهدانه، 96 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
جینسینگ
ابعاد بسته 10*15 30 گرمی
10,000 تومان
تخم شربتی، 106 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
خاکشیر، 151 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
رازیانه نرم، 131 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
رازیانه درشت، 132 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
شاهتره، 145 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
کلپوره (مریم گلی) ، 120 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
پودر کاکائو، 90 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
4,000 تومان
پودر شیرین بیان، 65 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
پودر خردل، 60 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
تخم گشنیز، 123 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
خلال بادام زمینی، 165 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
خلال بادام درختی، 56 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
کنجد سفید، 135 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
ترنجبین، 45 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
گل سرخ، 33 کرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
نبات سفید، 450 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
نبات زرد، 450 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
عناب درشت، 132 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
لیمو عمانی، 69 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
چای ترش روشن، 42 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
کاکوتی، 35 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
آلو طلایی، 174 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
زرشک پلویی، 81 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
خار خاسک، 181 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
دمب اسب، 132 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
گل زوفا، 36 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
اسطوخودوس، 62 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
5,000 تومان
سنبل الطیب، 36 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
برگ سنا نرم، 69 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
2,000 تومان
پنیرک، 26 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
2,000 تومان
گزنه، 133 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
خارشتر، 162 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
برگ سنا درشت، 86 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
گل ختمی درشت، 67 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
گل ختمی نرم، 46 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
جوز هندی، 27 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
چهار تخمه، 111 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
گلرنگ، 36 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
نشاسته نرم-درشت، 354 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
بارهنگ، 81 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
هلیله سیاه، 66 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
2,000 تومان
قهوه سبز نرم، 71 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
تخم کتان، 170 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
خلال نارنج، 54 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
به دانه، 17 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
آرتیشو، 64 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
بابونه نرم، 56 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
بابونه درشت، 71 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
پودر ژلاتین، 50 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
بکینگ پودر، 186 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
گل بنفشه، 20 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
بومادران، 91 کرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
گل همیشه بهار، 41 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
به لیمو، 39 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
اسپند، 300 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
چای سبز ایرانی، 120 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
چای سبز خارجی، 76 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان

ادویه پلویی، 112گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
ادویه کاری، 112 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
ادویه خورشتی، 113گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
آویشن درشت، 27 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
آویشن نرم، 51 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
سماق قهوه ای نرم، 81 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
سماق قهوه ای درشت، 111 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
زرد چوبه، 165 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
هل درشت درجه یک، 20گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
هل نرم درجه یک، 20گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
پودر خردل، 60 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
پودر سیر، 67 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
2,000 تومان
زیره سیاه نرم، 41 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
زیره سیاه درشت، 39 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
گلپر درشت، 88 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
گلپر نرم، 91 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
فلفل سفید نرم، 32 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
فلفل سفید درشت، 32 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
فلفل سیاه درشت، 47 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
فلفل سیاه نرم، 110گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
فلفل قرمز، 110گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
2,000 تومان
سماق قرمز نرم، 105گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
4,000 تومان
زیره سبز نرم، 66گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
زیره سبز، 82گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
زنجبیل درشت، 91گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
چوب دارچین، 81گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
دارچین نرم، 112گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان

شوید خشک، 90گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
جعفری حشک، 110گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
شنبلیله خشک، 116گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
نعنا خشک، 89گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
ترخون خشک، 59گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
پونه خشک، 93گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان

معجون شیرافزا
7,000 تومان
کاسنی، یک لیتر
5,500 تومان
بومادران، یک لیتر
5,000 تومان
شاهتره، یک لیتر
5,500 تومان
خار مریم، یک لیتر
6,000 تومان
شنبلیله، یک لیتر
5,500 تومان
سنبل الطیب، یک لیتر
6,000 تومان
نعنا، یک لیتر
5,500 تومان
بیدمشک، یک لیتر
9,000 تومان
خارشتر، یک لیتر
5,500 تومان
آویشن، یک لیتر
5,000 تومان
اسطوخودوس، یک لیتر
6,000 تومان
گلاب، یک لیتر
11,000 تومان
گلاب سنگین دو آتیشه، یک لیتر
17,000 تومان
چهل گیاه، یک لیتر
6,000 تومان
نسترن، یک لیتر
5,000 تومان
بابونه، یک لیتر
6,000 تومان
نعنا سنگین دو آتیشه، ، یک لیتر
7,000 تومان
زیره سیاه، یک لیتر
7,000 تومان
هل، یک لیتر
7,000 تومان
گل گاو زبان، یک لیتر
6,500 تومان
کیالک، یک لیتر
5,500 تومان
اترج، یک لیتر
5,500 تومان
خارخاسک، یک لیتر
5,000 تومان
بهار نارنج، یک لیتر
6,000 تومان
یونجه، یک لیتر
5,500 تومان
زیره سبز، یک لیتر
6,000 تومان
رازیانه، یک لیتر
5,500 تومان
گزنه، یک لیتر
5,500 تومان
زنیان، یک لیتر
5,500 تومان
شیرین بیان، یک لیتر
5,500 تومان
بادرنجبویه، یک لیتر
5,000 تومان
دارچین، یک لیتر
5,500 تومان
طارونه، یک لیتر
5,500 تومان
کرفس، یک لیتر
5,000 تومان
بید، یک لیتر
5,500 تومان
برگ چنار
5,500 تومان
برگ زیتون
5,500 تومان
باباآدم
6,000 تومان
بید
5,500 تومان
چهار گیاه گرم
5,500 تومان
بوقناق
درمان قند خون
8,000 تومان
معجون ضد آسم
7,000 تومان
معجون قندخون
7,000 تومان
معجون فشار خون
7,000 تومان
گشنیز
5,500 تومان
کلپوره
5,500 تومان

6گیاه تیروئید
8,000 تومان
7گیاه معده
8,000 تومان
7گیاه ضد سرفه
8,000 تومان
5گیاه بواسیر
8,000 تومان
5گیاه شیرافزا
8,000 تومان
5گیاه عفونت عمومی
8,000 تومان
6گیاه چربی خون
8,000 تومان
7گیاه سودا
8,000 تومان
5گیاه عفونت بانوان
8,000 تومان
5گیاه مصفا خون
8,000 تومان
5گیاه ملین
8,000 تومان
6گیاه خون ساز
8,000 تومان
5گیاه قاعده آور
8,000 تومان
6گیاه حساسیت
8,000 تومان
7گیاه فشار خون
8,000 تومان
6گیاه فیبروم و کیست
8,000 تومان
5گیاه خواب آور
8,000 تومان
9گیاه حافظه
8,000 تومان
8گیاه وگا مردان
8,000 تومان
7گیاه ریزش مو
8,000 تومان
6گیاه آسم
8,000 تومان
8گیاه جوش آکنه
8,000 تومان
6گیاه ضد اعتیاد
8,000 تومان
6 گیاه چاقی
8,000 تومان
7گیاه بلغم
8,000 تومان
7گیاه شب ادراری بچه ها
8,000 تومان
7گیاه ضد اسهال کودکان
8,000 تومان

روغن گل ختمی 50 سی سی
4,500 تومان
روغن زیره سبز 50 سی سی
4,500 تومان
روغن اسطوخودوس 50 سی سی
4,500 تومان
روغن گل بابونه 50 سی سی
4,500 تومان
روغن گلیسیرین 50 سی سی
4,500 تومان
روغن کنجد 50 سی سی
4,500 تومان
روغن سیاهدانه 50 سی سی
5,000 تومان
روغن بادام تلخ 50 سی سی
4,500 تومان
روغن رزماری 50 سی سی
4,500 تومان
روغن زنجبیل 50 سی سی
4,500 تومان
روغن سقز 50 سی سی
6,000 تومان
روغن مسکن 9 گیاه 50 سی سی
6,000 تومان
روغن سیر 50 سی سی
4,500 تومان
روغن زیره سیاه 50 سی سی
5,000 تومان
روغن کرچک 50 سی سی
4,500 تومان
روغن دارچین 50 سی سی
4,500 تومان
روغن کتیرا 50 سی سی
4,500 تومان
روغن بادام شیرین 50 سی سی
4,500 تومان
روغن خرس 20 سی سی
7,000 تومان
روغن الاغ 10 سی سی
4,500 تومان
روغن کوهان شتر 40گرمی
6,000 تومان
روغن حجیم کننده خراطین 100 سی سی
45,000 تومان
عسل طبیعی
یک کیلوگرم
80,000 تومان

دمنوش آرام بخش
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش تمرکز و آرامش فکری
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش ضد فشارخون
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش چاقی
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش انرژِی زا
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش ترش
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش زنجبیل
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش سفارشی
می توانید دمنوش را سفارش دهید تا برای شما مخلوط و آماده گردد
10,000 تومان
پکیج چاقی 40 روزه
45,000 تومان
پکیج لاغری
45,000 تومان
پکیج افزایش سایز
46,000 تومان
پکیج رفع چین و چروک
47,000 تومان
قوتو (کودکان)
بسته 300 گرمی شرکتی
8,500 تومان
قوتو (سنجد)
9,500 تومان
قوتو گندم
8,500 تومان
قوتو مردان
9,500 تومان
قوتو جو
8,500 تومان
قوتو برنج
8,500 تومان
ذغال فعال
22,000 تومان