جگرستان

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.<br>

فلسطین غربی،چهارراه مجاهد،جنب میوه فروشی شهسواریجگر
1 سیخ (تعداد سیخ های لازم برای یک فرد عادی معمولا بین 8 تا 10 سیخ است.)
1,350 تومان
دل
1 سیخ
1,125 تومان
قلوه
1 سیخ
1,125 تومان
چربی
1 سیخ
900 تومان
خوش گوشت
1 سیخ
1,800 تومان
جوجه (به سبک جگری)
1 سیخ
1,170 تومان
نان سنگک
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان

نوشابه قوطی
1,620 تومان
نوشابه خانواده
3,150 تومان
دوغ
1,350 تومان
دلستر قوطی
1,800 تومان
نوشابه بطری
1,170 تومان
آب کوچک
450 تومان