نمونه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مجتمع تجاری نارون، طبقه اولقیمه نثار محلی قزوین
24,225 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
27,075 تومان
خوراک کوبیده
2 سیخ کوبیده به همراه دورچین
19,475 تومان
چلو کباب بره شاندیز با برنج قالبی
59,850 تومان
چلو کباب لاری
38,475 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
36,575 تومان
چلو کباب سلطانی
54,625 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص
35,625 تومان
چلو کباب بختیاری
29,925 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
47,025 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
23,275 تومان
چلو کباب حاج حسین
28,500 تومان
چلو جوجه کباب ران
25,175 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
27,075 تومان
برنج ساده
5,700 تومان


خوراک شاندیز
بدون برنج
55,100 تومان
خوراک سلطانی ویژه
بدون برنج
42,275 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
35,625 تومان
خوراک تیکه ماستی
بدون برنج
32,775 تومان
خوراک چنجه ویژه
بدون برنج
31,825 تومان
خوراک بختیاری ویژه
بدون برنج
25,175 تومان
خوراک جوجه ران ویژه
بدون برنج
21,375 تومان
خوراک کوبیده حاج حسین
بدون برنج
20,425 تومان
خوراک جوجه سینه ویژه
بدون برنج
18,525 تومان
خوراک لاری
بدون برنج
32,775 تومان
خوراک کوبیده
2 سیخ کوبیده به همراه دورچین
19,475 تومان

قیمه نثار محلی قزوین
24,225 تومان
چلو ماهی قزل آلا
28,975 تومان
کشک بادمجان
11,875 تومان
میرزا قاسمی
11,875 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
19,475 تومان

فیله استیک با سس قارچ
60,325 تومان
استیک مرغ با سس پنیر
31,825 تومان
خوراک زبان با سس قارچ
بدون برنج
38,475 تومان
جوجه چینی با سس تاتار
29,925 تومان
شنیسل ماهی با سس تاتار
28,025 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
28,025 تومان

سالاد فصل سرآشپز
8,550 تومان
سوپ بزرگ سه نفره
8,550 تومان
ماست و خیار
3,325 تومان
ماست بورانی بادمجان
3,800 تومان
زیتون پرورده
4,750 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه خانواده
3,800 تومان
فانتا قوطی
2,280 تومان
اسپرات قوطی
2,280 تومان
زیرو قوطی
2,280 تومان
سودا
11,400 تومان
دوغ آبعلی
2,375 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
دوغ قوطی
3,325 تومان
آب معدنی
1,710 تومان