نمونه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مجتمع تجاری نارون، طبقه اولکوبیده سیخی
5,700 تومان
قیمه نثار محلی قزوین
20,900 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
20,900 تومان
سالاد فصل سرآشپز
8,550 تومان
چلو کباب بره شاندیز با برنج قالبی
55,575 تومان
چلو کباب لاری
33,250 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
33,250 تومان
چلو کباب سلطانی
41,800 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص
33,250 تومان
چلو کباب بختیاری
25,650 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
34,675 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
19,475 تومان
چلو جوجه کباب ران
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
20,900 تومان
کوبیده سیخی
5,700 تومان
برنج ساده
4,750 تومان

خوراک شاندیز
بدون برنج
47,500 تومان
خوراک سلطانی
بدون برنج
36,100 تومان
خوراک برگ
بدون برنج
28,500 تومان
خوراک تیکه ماستی
بدون برنج
28,025 تومان
خوراک چنجه
بدون برنج
28,025 تومان
خوراک بختیاری
بدون برنج
20,425 تومان
خوراک جوجه ران
بدون برنج
18,050 تومان
خوراک کوبیده حاج حسین
بدون برنج
16,150 تومان
خوراک جوجه سینه
بدون برنج
14,250 تومان

قیمه نثار محلی قزوین
20,900 تومان
چلو ماهی قزل آلا
26,600 تومان
کشک بادمجان
11,400 تومان
میرزا قاسمی
11,400 تومان

فیله استیک با سس قارچ
52,250 تومان
جرمن استیک
49,400 تومان
استیک مرغ با سس پنیر
28,500 تومان
میگوی پفکی با سس تاتار
44,650 تومان
خوراک زبان با سس قارچ
بدون برنج
32,300 تومان
جوجه چینی با سس تاتار
28,025 تومان
شنیسل ماهی با سس تاتار
27,550 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
25,650 تومان

سالاد فصل سرآشپز
8,550 تومان
سوپ بزرگ سه نفره
6,650 تومان
ماست و خیار
2,660 تومان
ماست بورانی بادمجان
3,325 تومان
ماست بورانی اسفناج
2,850 تومان
زیتون پرورده
4,275 تومان
اردور ترشیجات
7,600 تومان
نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,660 تومان
دوغ خانواده
3,800 تومان
آب معدنی
950 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
فانتا قوطی
1,425 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
اسپرات قوطی
1,425 تومان
زیرو قوطی
1,425 تومان
سودا
6,650 تومان
دوغ آبعلی
1,900 تومان