جیله بریان

ملاصدرا،ابتدای خیابان معرفت بعداز شیرینی تلخ نبش معرفت یکممرغ بریان کامل مکزیکی (شکم پرباادویه با روش پخت جدید)
ترکیب ۲۶نوع ادویه
20,000 تومان
مرغ بریان کامل باکویی (شکم پر با ادویه با روش پخت جدید)
ترکیب ۲۳نوع سبزیجات محلی و ادویه های خاص
20,000 تومان
مرغ بریان کامل دودی (شکم پر با ادویه با روش پخت جدید)
ترکیب ۲۸ نوع ادویه بسیار خوش عطر و خوش طعم
20,000 تومان
سرویس
یک عدد نان باگت فرانسوی+دو عدد سس+خیارشور+گوجه
3,000 تومان
ران باکویی
پخت با ادویه به روش کاملا جدید
6,500 تومان
ران مکزیکی
کاملا توسط ادویه طعم دار شده
6,500 تومان
ران دودی
6,500 تومان
پاچینی دودی (طعمی که خاطره میشود) سیصد گرم
برای یک نفر - در صورت نیاز
10,000 تومان
پاچینی دودی، ششصد گرم
برای دو نفر - در صورت نیاز
18,000 تومان
پاچینی دودی. یک کیلو
برای 3 الی ۴ نفر - در صورت نیاز
30,000 تومان
سرویس
یک عدد نان+دو عدد سس+خیارشور+گوجه
3,000 تومان

نوشابه بطری
1,050 تومان
نوشابه خانواده
3,300 تومان
دوغ لیوانی
1,050 تومان
دوغ قوطی
1,575 تومان
دوغ خانواده
3,650 تومان
دلستر شیشه
لطفا طعم مورد نظر را ذکر بفرمائید
2,000 تومان
آب کوچک . واتا
900 تومان