فرهی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ملاصدرا،بالاتر از کانال،بعد از بانک مسکنچلو جوجه کباب مخصوص
15,200 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
14,250 تومان
سالاد فصل
3,325 تومان
دیس مخصوص فرهی (برگ، نگینی، جوجه)
57,000 تومان
برگ مخصوص فرهی
31,350 تومان
چلو کباب سلطانی
28,500 تومان
چلو کباب بختیاری
19,000 تومان
چلو کباب شفت جوجه
23,750 تومان
چلو کباب نگینی
17,100 تومان
چلو کباب مخلوط
20,900 تومان
چلو کباب کوبیده 4 سیخ ویژه
20,900 تومان
چلو کباب کوبیده 3 سیخ مخصوص
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
14,250 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
15,200 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
12,350 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی مخصوص
11,400 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی ویژه
14,250 تومان
چلو جوجه کباب با طعم دودی جنگلی
17,100 تومان
چلو کباب برگ با طعم دودی جنگلی
33,250 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
17,100 تومان

سالاد فصل
3,325 تومان
ماست موسیر
950 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان

نوشابه بطری
1,425 تومان
نوشابه قوطی
2,375 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
دلستر قوطی
2,375 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان