خورشید - شعبه پونک

پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی پارک آینده سازانکته کباب جوجه
12,000 تومان
کته جوجه ترش
17,000 تومان
كته
5,500 تومان
کته کباب مخصوص خورشید
کباب چنجه
23,000 تومان
کته کباب سلطانی مخصوص
28,000 تومان
کته برگ مخصوص
23,000 تومان
کته کباب بختیاری
19,000 تومان
کته جوجه ترش
17,000 تومان
کته ماهی قزل آلا
22,000 تومان
کته کباب شفت
18,000 تومان
کته مرغ سرخ شده
14,000 تومان
کته کباب جوجه
12,000 تومان
کته کباب کوبیده
12,000 تومان
قیمه نثار
13,000 تومان
قرمه سبزی
10,000 تومان
قيمه بادمجون
10,000 تومان
كته كباب ترش
26,000 تومان
كته مخلوط
20,000 تومان
كته
5,500 تومان

ماست بورانی
2,500 تومان
ماست بادمجان
2,500 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
ماست ساده
2,000 تومان
زیتون پرورده
4,000 تومان
سیر ترشی
4,000 تومان
سالاد فصل
3,500 تومان

دوغ سنتی خانواده نصیری
5,000 تومان
دوغ لیوانی سنتی نصیری
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی خانواده
2,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,700 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان