حلیم صباح

بلوارمدرس،رو به روی بانک پاسارگاد،جنب کوچه مهدیخانیآش حلیم
4,500 تومان
آش شعله قلم کار
4,500 تومان
آش رشته
4,500 تومان
آش حلیم
4,500 تومان
آش رشته
4,500 تومان
آش شعله قلم کار
4,500 توماننوشابه شیشه ای
1,200 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
آبمیوه گازدار هافنبرگ
3,000 تومان
آب معدنی
500 تومان
دوغ
1,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 2000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان