سبزی سلامت

( خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

فلسطین،مقابل فرمانداری،شماره تماس 33367387سبزی آشی خام، یک کیلو
5,000 تومان
اسفناج خام، یک کیلو
6,000 تومان
سبزی قورمه خام؛ یک کیلو
5,000 تومان
سبزی کوکویی خام با سیر تازه، یک کیلو
6,000 تومان
سبزی آشی خام، یک کیلو
5,000 تومان
سبزی سوپی خام، یک کیلو
5,000 تومان
سبزی دلمه و کوفته خام، 400 گرم
4,000 تومان
سبزی نعنا و جعفری خام، 500 گرم
4,000 تومان
جعفری تازه خام، یک کیلو
5,000 تومان
اسفناج خام، یک کیلو
6,000 تومان
شوید تازه خام، یک کیلو
5,000 تومان
کرفس تازه خام، یک کیلو
6,000 تومان
لوبیا سبز تازه خام، یک کیلو
8,500 تومان
سبزی خوردن، 250 گرم
3,000 تومان
ذرت آماده، 500 گرم
9,000 تومان
نخود سبز، ، 500 گرم
7,000 تومان
باقالی سبز، درجه 1، 500 گرم
11,000 تومان
باقالی سبز تازه، یک کیلو
220,000 تومان

قرمه سرخ شده، 250 گرم
4,500 تومان
قرمه سرخ شده، 500 گرم
8,000 تومان
کرفس سرخ شده، 250 گرم
4,500 تومان
کرفس سرخ شده، 500 گرم
8,000 تومان
لوبیا سرخ شده، 250 گرم
4,500 تومان
لوبیا سرخ شده، 500 گرم
8,000 تومان
نعنا، جعفری سرخ شده، 250 گرم
4,500 تومان
مخلوط سبزیجات، 500 گرم
6,000 تومان
بادمجان کبابی، 500 گرم
5,000 تومان
بادمجان سرخ شده، 500 گرم
5,000 تومان
پیاز داغ خانگی، 400 گرم
11,000 تومان
سیرداغ، 150 گرم
10,000 تومان
سیر داغ، 300 گرم
20,000 تومان
باقالی قاتوق پاک شده، 500 گرم
7,000 تومان
پیاز داغ شرکتی
15,000 تومان

نعنا خشک اعلا، 100 گرم
5,000 تومان
نعنا خشک صادراتی، 100 گرم
6,000 تومان
شوید خشک صادراتی، 100 گرم
6,000 تومان
شنبلیله خشک صادراتی، 100 گرم
6,000 تومان
جعفری خشک صادراتی، 100 گرم
6,000 تومان
ترخون خشک، 100 گرم
6,000 تومان
مرزه خشک، 100 گرم
6,000 تومان
گشنیز خشک، 100 گرم
6,000 تومان
ریحون خشک، 100 گرم
5,000 تومان