انتخاب شعبه:شاندیز اسفندیار - منوی معمولی
بسته است

کلیه غذاهای شعبه دوم با همان کیفیت شعبه اول اما با حجم کمتر و قیمت پایین تر می باشند.