انتخاب شعبه
بر روی شعبه مورد نظر کلیک نمایید و سفارش بدهید !

شاندیز اسفندیار - شعبه دوم

کلیه غذاهای شعبه دوم با همان کیفیت شعبه اول اما با حجم کمتر و قیمت پایین تر می باشند.