رستوران سولو

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر کلاسیک
12,000 تومان
چیکن برگر
10,000 تومان
پنیر اضافه
1,500 تومان
قارچ اضافه
1,500 تومان
برگر اضافه
7,000 تومان
بیکن اضافه
3,000 تومان
آناناس اضافه
1,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پاستا پنه آلفردو
18,000 تومان
پاستا کاربونارا
16,000 تومان
پاستا بلونز
17,000 تومان
پاستا سبزیجات
15,000 تومان
پاستا پنه ریگاتی
19,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پنینی بیکن
17,500 تومان
پنینی رست بیف
19,500 تومان
چیکن پارمزان
17,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شاتوبریان با سس قارچ
43,000 تومان
چیکن با سس قارچ
24,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بیف استراگانوف
25,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا سبزیجات
17,000 تومان
پیتزا رست بیف
24,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
20,000 تومان
پیتزا آلفردو
21,000 تومان
پیتزا دیابلو
20,000 تومان
پیتزا سزار
21,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
اسپرینگ رول
7,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
7,000 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
9,000 تومان
چیز پتیتو
9,000 تومان
بشقاب سبزیجات
10,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد سزار
13,000 تومان
گرین هالیدی
12,000 تومان
سالاد راکفورت
12,000 تومان
سالاد رژیمی
13,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه
1,500 تومان
دلستر
2,000 تومان
دوغ
2,500 تومان
آب معدنی
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان