پگاه
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پیتزا سیسیلی نرمال
کالباس پپرونی،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،ذرت
14,250 تومان
موهیتو
1,900 تومان
ساندویچ روست بیف
11,400 تومان
پیتزا ویژه پگاه نرمال
گوشت راسته،پپرونی،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
18,050 تومان
پیتزا ویژه پگاه دونفره
گوشت راسته،پپرونی،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه،ذرت،زیتون
24,700 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،زیتون
14,250 تومان
پیتزا مخلوط دونفره
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،زیتون
19,000 تومان
پیتزا ایتالیایی
زبان گوساله،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،گوجه
19,000 تومان
پیتزا بیف،فیله نرمال
فیله گوساله،ژامبون فیله،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا بیف،فیله دونفره
فیله گوساله،ژامبون فیله،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه
25,650 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،زیتون
17,100 تومان
پیتزا قارچ و گوشت دو نفره
گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،زیتون
22,800 تومان
پیتزا چیکن،مرغ و قارچ نرمال
فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،زیتون
17,100 تومان
پیتزا چیکن،مرغ و قارچ دو نفره
فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،زیتون
22,800 تومان
پیتزا پالرمو نرمال
کالباس پپرونی،پنیر ورقه ای،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه،یک لایه خمیر اضافه
16,150 تومان
پیتزا پالرمو دو نفره
کالباس پپرونی،پنیر ورقه ای،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه،یک لایه خمیر اضافه
21,850 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپرنی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
16,150 تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
کالباس پپرنی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
21,850 تومان
پیتزا مکزیکی تند نرمال
ژامبون گوشت،گوشت چرخ کرده،فلفل قرمز،فلفل تند،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
14,250 تومان
پیتزا مکزیکی دو نفره
ژامبون گوشت،گوشت چرخ کرده،فلفل قرمز،فلفل تند،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا یونانی ویژه نرمال
کالباس وینر،پپرونی،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر،فلفل دلمه
16,150 تومان
پیتزا یونانی ویژه دونفره
کالباس وینر،پپرونی،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر،فلفل دلمه
20,900 تومان
پیتزا یونانی نرمال
گوشت چرخ کرده،روغن سیر،بادمجان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
15,200 تومان
پیتزا یونانی دو نفره
گوشت چرخ کرده،روغن سیر،بادمجان،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
19,950 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
کالباس پپرونی،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،ذرت
14,250 تومان
پیتزا سیسیلی دو نفره
کالباس پپرونی،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،ذرت
19,000 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا زبان دو نفره
زبان گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه
25,650 تومان
پیتزا بندری نرمال
سوسیس بندری شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،پیاز
14,250 تومان
پیتزا بندری دو نفره
سوسیس بندری شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،پیاز
19,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ پخته شده،نخود فرنگی،فلفل دلمه،پنیر،گوجه،ذرت،زیتون،پیاز
13,300 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
قارچ پخته شده،نخود فرنگی،فلفل دلمه،پنیر،گوجه،ذرت،زیتون،پیاز
18,050 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ پخته شده،پنیر،فلفل دلمه
9,500 تومان
پیتزا قارچ و پنیر دو نفره
قارچ پخته شده،پنیر،فلفل دلمه
13,300 تومان
پیتزا پنیر نرمال
پنیر
9,500 تومان
پیتزا پنیر دو نفره
پنیر
13,300 تومان
پیتزا رس بیف نرمال
19,000 تومان
پیتزا رس بیف دو نفره
25,650 تومان
مخصوص نرمال
16,150 تومان
پیتزا مخصوص دونفره
20,900 تومان
پیتزا بوقلمون نرمال
17,100 تومان
پیتزا بوقلمون دونفره
22,800 تومان

مرغ کنتاکی 2 تیکه
13,775 تومان
مرغ کنتاکی 3 تیکه
18,050 تومان
مرغ کنتاکی 4 تیکه
27,550 تومان
مرغ کنتاکی اسپایسی 2 تیکه
13,775 تومان
مرغ کنتاکی اسپایسی 3 تیکه
18,050 تومان
مرغ کنتاکی اسپایسی 4 تیکه
27,550 تومان
بال سوخاری
13,300 تومان
بال سوخاری اسپایسی
13,300 تومان
فیله استریپس
15,200 تومان
فیله تنوری
15,200 تومان

بیف استراگانف
فیله گوشت،سس قارچ،پنیر،سیب زمینی سرخ شده،سس مخصوص
19,000 تومان
چیکن استراگانف
فیله مرغ،سس قارچ،پنیر،سیب زمینی سرخ شده،سس مخصوص
16,150 تومان
استیک مخصوص
استیک گوشت،سس قارچ،سیب زمینی سرخ شده،سس مخصوص
19,000 تومان
استیک مخصوص پگاه
استیک گوشت،استیک مرغ،سس قارچ،سیب زمینی سرخ شده،سس مخصوص
21,850 تومان
هن استیک
استیک مرغ،سس قارچ،سیب زمینی سرخ شده،سس مخصوص
16,150 تومان
پنه مرغ
پنه،فیله مرغ،قارچ،سس مخصوص
16,150 تومان
پنه فیله
پنه،فیله گوساله،سس قارچ،سس مخصوص
19,000 تومان
پنه زبان
پنه،زبان گوساله،سس قارچ،سس مخصوص
19,000 تومان
لازانیا
گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،سس مخصوص
13,300 تومان
شنیسل مرغ
سینه مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،ذرت
14,250 تومان
رولت گوشت
گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیرففلفل دلمه
14,250 تومان
ماهی تنوری
ماهی تیلا پیلا،سس مخصوص
14,250 تومان

همبرگر ذغالی
5,700 تومان
همبرگر مخصوص
7,600 تومان
چیز برگر
6,650 تومان
قارچ برگر
6,175 تومان
چیز برگر با قارچ
7,600 تومان
دوبل برگر
8,550 تومان
چیز دوبل برگر
9,500 تومان
چیز دوبل برگر با قارچ
10,450 تومان
رویال برگر مخصوص
9,500 تومان

ساندویچ سوفی لاکی
ساندویچ کباب کوبیده با قارچ و پنیر
6,650 تومان
ساندویچ روست بیف
11,400 تومان
ساندویچ فیله مرغ
7,600 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ
8,550 تومان
ساندویچ زاپاتا
11,400 تومان
ساندویچ زبان
9,500 تومان
ساندویچ مغز
7,600 تومان
ساندویچ مغز و زبان
8,550 تومان
ساندویچ کوکتل پنیر
5,225 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری
5,700 تومان
ساندویچ چیز ژامبون با قارچ
7,125 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
5,700 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
5,700 تومان
ساندویچ هات داگ مخصوص پگاه
8,550 تومان
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
7,600 تومان
ساندویچ هات داگ پنیر
6,650 تومان
ساندویچ هات داگ
5,700 تومان
ساندویچ بندری
4,750 تومان
ساندویچ بندری مخصوص
6,175 تومان

سیب زمینی سرخ شده
4,750 تومان
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
5,700 تومان
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
6,650 تومان
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر و ژامبون
7,600 تومان
سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر
6,175 تومان
سیب زمینی تنوری با پنیر
5,225 تومان
سیب زمینی شکم پر با ژامبون
6,650 تومان
سیب زمینی شکم پر با گوشت
7,600 تومان
قارچ سوخاری
5,700 تومان
نان سیر
5,700 تومان
سالاد مخصوص
2,850 تومان
سوپ
1,900 تومان
چیپس و پنیر
4,750 تومان

نوشابه قوطی و شیشه ای
1,425 تومان
دلستر
1,900 تومان
دوغ
1,425 تومان
آب معدنی
475 تومان
موهیتو
1,900 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان