سندباد

چلو جوجه کباب مخصوص
12,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
14,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
15,000 تومان
قیمه نثار
10,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
8,000 تومان
قیمه بادمجان
6,500 تومان
قورمه سبزی
6,500 تومان
قیمه لپه
6,000 تومان
میرزا قاسمی
4,000 تومان

دیس کباب
40,000 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
22,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
20,000 تومان
چلو کباب سلطانی
18,000 تومان
چلو کباب برگ
16,000 تومان
چلو جوجه کباب حلزونی
15,000 تومان
چلو کباب بختیاری
14,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
12,000 تومان
چلو کباب شف
12,000 تومان
چلو کباب مخلوط
11,000 تومان
چلو کباب نگین دار
10,000 تومان
چلو کباب لقمه
10,000 تومان
چلو کباب کوبیده
8,000 تومان
چلو جوجه کباب
8,000 تومان
بال کبابی
7,500 تومان

ماست موسیر
1,000 تومان
ماست ساده
500 تومان
زیتون
2,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

آب معدنی
500 تومان
نوشابه
1,000 تومان
دوغ
1,000 تومان
دلستر
2,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان