فست فود آرمانی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پیتزا چیکن کاری نرمال
16,150 تومان
ناموجود
پیتزا سیرواستیک بزرگ
37,050 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری بزرگ
29,450 تومان
ناموجود
پیتزا ورستل بزرگ
27,550 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی بزرگ
29,450 تومان
ناموجود
پیتزا سیر و استیک نرمال
19,950 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری نرمال
16,150 تومان
ناموجود
پیتزا ورستل نرمال
15,200 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی نرمال
16,150 تومان
ناموجود
فیله استریپس
17,100 تومان
ناموجود
پیتزا مخصوص آرمانی بزرگ
35,150 تومان
ناموجود
پیتزا مخصوص آرمانی نرمال
19,950 تومان
ناموجود

نوشابه قوطی
1,425 تومان
آب معدنی
760 تومان
دوغ محلی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
هوفنبرگ قوطی
2,375 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 14000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان