فست فود آرمانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 80,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قـزوین ، خیابان فلسطین غربی، جنب جهاد کشاورزیپیتزا سیرواستیک بزرگ
راسته گوساله، سس ناپولی، سس سیر، قارچ، پنیر موزارلا، بلوچیز
39,900 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری بزرگ
سینه مرغ کاری، سس ناپولی، قارچ، زیتون سیاه، پنیر موتزارلا
37,050 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی بزرگ
اسلایس پپرونی، سس ناپولی، پنیر موتزارلا
37,050 تومان
ناموجود
پیتزا سیر و استیک نرمال
راسته گوساله، سس ناپولی، سس سیر، قارچ، پنیر موزارلا، بلوچیز
22,800 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری نرمال
سینه مرغ کاری، سس ناپولی، قارچ، زیتون سیاه، پنیر موتزارلا
18,050 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی نرمال
اسلایس پپرونی، سس ناپولی، پنیر موتزارلا
18,050 تومان
ناموجود

نوشابه قوطی
1,425 تومان
آب معدنی
760 تومان
دوغ محلی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
هوفنبرگ قوطی
2,375 تومان