فست فود آرمانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 80,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قـزوین ، خیابان فلسطین غربی، جنب جهاد کشاورزیپیتزا سیر و استیک نرمال
راسته گوساله، سس ناپولی، سس سیر، قارچ، پنیر موزارلا، بلوچیز
26,600 تومان
پیتزا سیرواستیک بزرگ
راسته گوساله، سس ناپولی، سس سیر، قارچ، پنیر موزارلا، بلوچیز
46,550 تومان
پیتزا چیکن کاری نرمال
سینه مرغ کاری، سس ناپولی، قارچ، زیتون سیاه، پنیر موتزارلا
20,900 تومان
پیتزا چیکن کاری بزرگ
سینه مرغ کاری، سس ناپولی، قارچ، زیتون سیاه، پنیر موتزارلا
43,700 تومان
پیتزا ورستل نرمال
هات داگ، میکس ژامبون، سس ناپولی، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر موتزارلا
20,900 تومان
پیتزا ورستل بزرگ
هات داگ، میکس ژامبون، سس ناپولی، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر موتزارلا
43,700 تومان
پیتزا مخصوص آرمانی نرمال
میکس راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت، پنیر موتزارلا، بلوچیز، قارچ، سس ناپولی
25,650 تومان
پیتزا مخصوص آرمانی بزرگ
میکس راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت، پنیر موتزارلا، بلوچیز، قارچ، سس ناپولی
45,600 تومان

نوشابه قوطی
2,375 تومان
آب معدنی
1,045 تومان
دوغ
3,325 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
هوفنبرگ قوطی
3,325 تومان