رستوران آرمانی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا سیرواستیک بزرگ
37,050 تومان
پیتزا چیکن کاری بزرگ
29,450 تومان
پیتزا ورستل بزرگ
27,550 تومان
پیتزا پپرونی بزرگ
29,450 تومان
پیتزا سیر و استیک نرمال
19,950 تومان
پیتزا چیکن کاری نرمال
16,150 تومان
پیتزا ورستل نرمال
15,200 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
16,150 تومان
فیله استریپس
17,100 تومان
پیتزا مخصوص آرمانی بزرگ
35,150 تومان
پیتزا رست بیف بزرگ
19,950 تومان
پیتزا مخصوص آرمانی نرمال
19,950 تومان
رست بیف نرمال
19,950 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,425 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
آب معدنی
760 تومان
دوغ قوطی
1,900 تومان
دوغ محلی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 14000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانآرمانی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:30
20:00 تا 22:30