رستوران آرمانی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا سیر و استیک نرمال
19,950 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری نرمال
16,150 تومان
ناموجود
پیتزا ورستل نرمال
15,200 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی نرمال
16,150 تومان
ناموجود
فیله استریپس
17,100 تومان
ناموجود
پیتزا مخصوص آرمانی نرمال
19,950 تومان
ناموجود
رست بیف نرمال
19,950 تومان
ناموجود

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,425 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
آب معدنی
760 تومان
دوغ محلی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 14000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان