رستوران دار کباب
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کوبیده
به همرا ریحان و پیاز
4,275 تومان
چنجه
11,400 تومان
جوجه فیله
به همرا ریحان و پیاز
9,500 تومان
بال
5,700 تومان
بازو
5,700 تومان
جگر(زغالی)
هر سیخ۵۰ گرم
2,850 تومان
دل
هر سیخ۵۰ گرم
2,850 تومان
نان
475 تومان
قارچ
1,425 تومان
گوجه تک سیخ
950 تومان
چربی
هر سیخ۵۰ گرم
2,850 تومان
قلوه
هرسیخ ۵۰ گرم
2,850 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ماست چکیده
1,900 تومان
ماست خیار
1,425 تومان
ماست بورانی
1,425 تومان
مغز گردو
3,800 تومان
زیتون پرورده
3,800 تومان
سالاد
2,375 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,660 تومان
دوغ خانواده
2,660 تومان
دوغ قوطی
1,425 تومان
دلستر قوطی
1,425 تومان
آب (کوچک)
475 تومان
آب (بزرگ)
950 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان