دار کباب
(10درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

کوبیده
به همراه ریحان و پیاز (بدون نان)
4,050 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
جگر زغالی
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
دل
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیاز (بدون نان)
4,050 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
13,500 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
9,000 تومان
بال
5,400 تومان
بازو
5,400 تومان
جگر زغالی
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
دل
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
قارچ
1,350 تومان
چربی
هر سیخ۵۰ گرم
2,700 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان

ماست چکیده
1,800 تومان
ماست خیار
1,350 تومان
ماست بورانی
1,350 تومان
مغز گردو
3,600 تومان
زیتون پرورده
3,600 تومان
سالاد
2,250 تومان

نوشابه قوطی
1,350 تومان
نوشابه خانواده
2,520 تومان
دوغ خانواده
2,520 تومان
دوغ قوطی
1,350 تومان
دلستر قوطی
1,350 تومان
آب (کوچک)
450 تومان
آب (بزرگ)
900 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 7000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان